BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ebru ORHAN, Ali Serdar YÜCEL, Serdar ORHAN
TÜRK TOPLUMUNDA DÜNYA KADINLAR GÜNÜNE BAKIŞ VE TOPLUMDAKİ FARKLI YANSIMALARI
 
Emekçi Kadınlar Günü olarak da adlandırılanve her yıl 8 Martta kutlanan Dünya Kadınlar Günü uluslararası düzeyde bir program olup kadın ve kadın haklarının çeşitli şekillerde dile getirilmesi açısından öne çıkmaktadır. Her yıl aynı gün tekrarlanan kutlamalar kadına verilen değeri ön plana çıkarmak istemenin fırsat dahilinde bir yansıtılışıdır. Kadın olmanın önemi çeşitli etkinlikler ve eylemlerle eğitim ve iş hayatında kadın-erkek eşitliği, kadına şiddet konuları üzerinden bahsi yapılarak konu tartışmaya hemen her zaman açık bir şekilde işlenmektedir. Bu çalışma Türk Toplumunun Dünya Kadınlar Gününe bakış açısını ve toplumdaki farklı yansımalarını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Bu konuda ülkemizde çeşitli meydan ve mekanlarda çeşitli etkinlikler yapılmaktadır. Eylemlere katılan kadın nüfusu ağırlıklı olmakla birlikte son zamanlarda hazırlanan söylemler ve yazılar "Kadın" ve "Kadın Hakları" kavramlarını ötekileştirip amacından saptırılarak toplum önünde kadın algısının basitleştirilmesine yol açmaktadır. Çalışmada dökümantasyon tekniği kullanılarak konu ile ilgili yazılı ve basılı kaynaklar ile ilgili web siteleri taranarak veriler elde edilmiştir. Konuyla ilgili literatürde derin ve detaylı çalışmalar mevcut değildir ve sınırlı sayıda veriye ulaşılmıştır. Çalışma kapsamında konuyla ilgili yapılan genel değerlendirmelerde Dünya Kadınlar Gününün, kadın haklarını korumaya yönelik yapılan etkinlik ve eylemlerin ötesinde daha çok cinsiyetçiliğin ön plana çıkarıldığı eylemlere yöneldiği görülmektedir. Aynı zamanda Türk toplumundaki kültürel ve ahlaki değerlerden uzak bir şekilde gözler önüne serildiği ve etik değerleri yansıtmadığı söylenebilir. Toplumda kadına verilen değerin inanç ve annelik kavramı yanı sıra insan olma vasfının gerekliliği olarak da işlenmesi ve farklı algılamaların ötesinde irdelenmesi elzem görünmektedir. Bu güne özel oluşturulmaya çalışılan farklı söylem ve algıların toplumda aslında var olan ve değerli görünen kadın algısının da sapmalara uğrayacağını işaret etmektedir. Dünya kadınlar gününün ortaya çıkışı ve tarihi konusunda yetersiz bilgiye sahip olduğu düşünülerek konuyla ilgili olarak kadın ve toplumdaki öneminin inançsal, tarihsel, sosyal, kültürel vb. pek çok boyut ele alınarak toplumsal hatırlatmaların yapılması, kültürel değerlerimiz de göz önüne alınarak kamu spotları, sosyal medya, yurtiçi etkinliklerle konunun kadınları ötekileştirmeden değerlendirilmesi ve bu tür etkinliklerin Sağlık bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı vb. pek çok ilgili bakanlık, STK’lar, yerel yönetimler ve üniversiteler öncülüğünde planlanması ve düzenlenmesi kadının toplumda ki öneminin ve kadın öğesinin doğru algılanması açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart 


Keywords: