BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Turgut ŞAHİNÖZ, Saime ŞAHİNÖZ, Nahsan KAYA
TÜRKİYE KIZAMIK SÜRVEYANSI VERİLERİNİN ANALİZİ
 
Kızamık, bulaştırıcılığı en yüksek olan ancak aşısı olan çocukluk çağı bulaşıcı hastalıklarından birisidir. Dünyanın birçok ülkesinde halen bebek ve çocuk ölümlerinden sorumludur. Bu çalışma, bebek ve çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni olan kızamık hastalığının, ülkemizdeki mevcut tüm verilerini epidemiyolojik açıdan analiz etmek amacıyla planlanmış, tanımlayıcı tipte bir araştırmadır. Araştırmanın verileri, Sağlık Bakanlığı 1956-2017 istatistik yıllıklarından elde edilmiştir. Verilerin analizi bilgisayar ortamında yapılmıştır. Yıllıklarda yayınlanan vaka sayıları o yıldaki ülke nüfusuna oranlanarak nüfusa oranlanmış vaka sayıları bulunmuştur. Her on yıl için vaka ortalamaları alınarak karşılaştırmalar yapılmıştır. 1956 – 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bildirilen toplam kızamık vakaları incelendiğinde; yüz bin nüfusa düşen yıllık vaka sayısının en yüksek olduğu yılların sırasıyla 1965 (16,9), 1966 (15,9), 1969 (19,2) olduğu, daha sonra 1970, 1971, 1973, 1975, 1981, 1983, 1984, 1993, 2001 ve 2013 yıllarında da vaka sayılarında diğer yıllara göre anlamlı artışlar olduğu ve salgınlar yaşandığı tespit edilmiştir. 1956 – 2017 yılları arasında Sağlık Bakanlığı’na bildirilen toplam kızamık vakalarının 10 yıllık ortalamaları incelendiğinde; yüz bin nüfusa düşen yıllık vaka sayısının 60’lı yıllarda en yüksek olduğu ve özellikle 1965-1969 yılları arasında salgınlar yaptığı tespit edilmiştir. Bardağın dolu tarafına bakacak olursak; 2007-2010 yılları arasında yıllık ortalama 3-4 vaka bildirimi yapılmışken, 2011 yılından itibaren vaka sayısı hızla artarak 2013 yılında 7405 vaka ile son 10 yılın pik değerine ulaşmıştır. Son olarak 2017 yılında 84 vaka bildirildiği ve trendin yukarı yönlü olduğu tespit edilmiştir. Kızamıkla mücadele konusunda bağışıklamanın aksatılmadan devam ettirilmesi ve anne-babaların sağlık okuryazarlığı düzeyinin artırılması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kızamık, Sürveyans, Kızamık Sürveyansı, Türkiye 


Keywords: