BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ali Serdar YÜCEL, Perihan ABAY, Ayhan AYTAÇ, Ümran SEVİL4, Ayça GÜRKAN, Çetin YAMAN, Murat KORKMAZ, Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
TÜRKİYE SAĞLIK SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
 
Öz: Bu çalışma TUİK tarafından düzenli olarak yayınlanan 2009 ve 2017 yıllarına ait sağlık harcamaları verilerinin istatistiksel olarak düzenlenerek analiz edilmesi sonrasında hazırlanmıştır. Amaç: Türkiye Sağlık harcamaları 2009 yılından beri istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Yıllık ortalama büyüme oranı %10’un üzerindedir. Sektör büyüklüğü 2017 yılında 412 milyar TL’ye ulaşmıştır. Bu analizin amacı finansman kaynağı, finansman hedefi ve sağlık hizmetleri talebine göre sağlık harcamalarının geleceğini belirlemektir. Kapsam ve Yöntem: Bu analizde kullanılan veriler TUİK web sitesinden ilgili dönem için elde edilen sonuçları göstermektedir. Analiz kapsamında Regresyon, ANOVA ve CAGR ve temel istatistiksel yöntemler kullanılacaktır. Analizler SPSS ve Eviews programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Sonuç: Türkiye Sağlık harcamaları 2009 yılından beri istikrarlı bir şekilde büyümektedir. Yıllık ortalama büyüme oranı %10’un üzerindedir. Sektör büyüklüğü 2017 yılında 412 milyar TL’ye ulaşmıştır. 2018 yılı sonunda kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının sağlık harcamaları toplamı 467.310 Milyon TL olması beklenmektedir

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Yönetim, Sektör, Piyasa, Ekonomi 


Keywords: