BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Filiz SOYHAN, Nurdan DEMİRCİ
TÜRKİYE VE DÜNYADA EMZİRME DANIŞMANLIĞI
 
Anne sütü ve emzirme daha çok anneliğin kutsallığı ile birlikte tanımlanır. Hemen hemen her çağda ve toplumda yenidoğanın beslenmesinde eşsiz bir besin özelliği taşıyan anne sütünün bebeklere en sağlıklı ulaşma şekli emzirmedir. Emzirmenin başlaması ve devam ettirilmesi anne ve bebekle ilgili pek çok faktörden etkilenir. Zorlayıcı faktörlerle annenin tek başına baş etmesi çoğu zaman mümkün olmamaktadır. Emzirme ile ilgili tüm sorunların bu konuda özel eğitim almış uzman kişiler tarafından çözülmesine literatürde “emzirme danışmanlığı’’ denilmektedir. Emzirme danışmanları meme bakımı, anne sütü ve emzirmenin yararları, emzirme teknikleri ve emzirme döneminde genel beslenme ilkeleri konusunda anne adaylarına bilgi vermektedir. Yapılan çalışmalar doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası emzirme eğitimlerinin anne sütü ile beslenmenin başlatılması ve sürdürülmesi oranlarını arttırdığını göstermiştir. Ülkemizde ve dünyada bu sebeple emzirme danışmanlığı sertifika programları düzenlenmektedir. Ülkemizde yaklaşık üç dört günlük teorik eğitimden oluşan kurslardan sonra katılımcılara emzirme danışmanlığı sertifikası verilmektedir. ABD ve Avrupa ülkelerinde ise emzirme danışmanları 90 saatlik teorik eğitimin ve 300-100 saat arasında değişen klinik uygulamaları tamamlaması şartından sonra 175 soruluk sınavın başarılmasıyla sertifika sahibi olmaktadırlar. Avrupa ülkelerinde emzirme danışmanlığı sigorta kapsamında olup annelere ücretsiz olarak hastanede doğum öncesi ve sonrası, emzirme polikliniklerinde ve ev ziyaretleriyle hizmet vermektedir. Ülkemizde ise anne sütü alımını arttırıp devamını sağlamak amacıyla bazı illerde emzirme poliklinikleri kurulmuştur. Bu polikliniklerde genellikle hemşireler tarafından danışmanlık verilmektedir. Emzirme danışmanlığının daha aktif işlev göstermesi için politika desteği sağlanmalı ve bu konuda kalifiye emzirme danışmanları yetiştirilmelidir. Bu derlemenin amacı ülkemizde ve dünyada emzirme danışmanlığı kim, ne, nedir, ne zaman, nerede, niçin sorularını cevaplayıp rehberlik etmek amacıyla yazılmıştır.

Anahtar Kelimeler: emzirme, emzirme danışmanlığı, uluslararası emzirme danışmanlığı, laktasyon, emzirme sertifikasyonu 


Keywords: