BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ercan CÖMERT, Ganim KHATIP
VAJİNAL LEİOMYOM
 
Vajen; vulvadan uterusa uzanan bir çift müllerian kanal kökenli tubuler yapıdır. Nonkeratinize çok katlı yassı epitel ile döşelidir. Leiomyomlar düz kas lifleri ve kollajenoz stromadan oluşur ve uterus hastalığı olarak bilinir. Nadiren vajende de görülebilir. Vajinal leiomyomlar, genellikle 35-50 yaş arası kadınlarda görülen, nadir, bening solid tümördür. Hastalar vajende Uterin anomali, Sistosel, Üretsosel, Enfeksiyonlar (Skene ve Bartolin absesi), Gardner kanal kisti, Müller kanal kisti, Epitelial inklüzyon kisti, Vaginal adenozis, Skuamöz papillom, Fibroepitelial polip, Leiomyom (en sık görülen mezenkimal tümör), Vajinal intraepitelial neoplazm (VAIN) ve Vajenin malign tümörleri ( Yassı hücreli karsinom, Adenokarsinom, Rabdomyosarkom, Yolk salc tümör, Malign melanom, Lenfoma, Leiomyosarkom ve Metastazik ) gibi klinik patolojilerle karşımıza gelebilirler. Tanı, dikkatli muayene ve ameliyat öncesi görüntülemeye (ultrasonografi ve MRI) dayanır ancak genellikle kitlenin çıkarılmasından sonra postoperatif histopatolojik inceleme ile olur. Olgu; 34 yaşında hasta, evli, vajinal yoldan doğum ile yaşayan dört tane çocuğu var. Öyküsünde herhangi bir eşlik eden hastalığı ve operasyon öyküsü yok. Adetleri düzenli, kanama miktarı normal olduğunu belirtiyor. Kontraseptif yöntemlerden kondomu kullanmaktadır. Hasta kliniğimize, altı ay önce başlayan vajende ele gelen ağrısız, vajinal kitle ve cinsel ilişkide zorluk nedeni ile başvurdu. Genital sistem muayenesinde sol vulvayı bombeleştiren ve lateralize eden, palpasyonda sınırları düzgün solid kitle ele geliyordu. Spekulum muayenesinde serviks multipar görünümde, doğal ve vajen sol yan duvarda vajeni daraltan, vajen mukozası altında, sınırları düzenli kitle izlendi. Bimanuel muayenede serviksten başlayıp sol vulvaya kadar uzanan, vulvada şişlik yaratan, sınırları düzenli, solid, boyutları yaklaşık olarak 15 cm olan kitle palpe edildi. Vaginal ultrasonda uterus myometrium endometrium doğal bilateral overler doğal izlendi. Laboratuar bulguları normaldi. Bu bulgular eşliğinde hastaya operasyon planlandı. Operasyonda sol vajen yan duvar mukozasına 3-4 cm’lik insizyon yapıldı. Kitle tenekulum ile tutuldu ve uygun klivaj bulunarak eksize edildi. Kitle makroskopik olarak 15x10 cm boyutunda sınırları düzenli myom görünümünde idi. Kitle çıkarıldıktan sonra oluşan boşluk sütüre edildi ve dren yerleştirildi. Materyalin patolojik incelemesinde leomyom olarak raporlandı. Sonuç; Vajinal leiomyomlar, genellikle 35-50 yaş arası kadınlarda görülen, nadir, bening solid bir tümördür. Tanı, dikkatli muayene ve ameliyat öncesi görüntülemeye (ultrasonografi ve MRI) dayanır ancak genellikle kitlenin çıkarılmasından sonra postoperatif histopatolojik inceleme ile olur.

Anahtar Kelimeler: Vajinal Kitle, Vajinal Leiomyom, Vajinal Tümör 


Keywords: