BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayça GÜRKAN, Ümran SEVİL, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Selvinaz SAÇAN, Murat KORKMAZ
YAKIN İLİŞKİ VE ANNE VARLIĞININ ÇOCUK ÜZERİNDEKİ NEGATİF ETKİSİ: POZİTİF VE NEGATİF ANLAMDA BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
 
Öz: Bu çalışma bir araştırma ve uygulama çalışması olup, anne çocuk arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik pozitif ve negatif yönde etkilerinin belirlenmesidir. Yapılan araştırmanın yöntemini anne ve çocuk arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik olarak hazırlanan bir ölçekli anketin uygulanması ve anket verilerinden elde edilen sonuçların farklı analiz teknikleri kullanılarak SPSS istatistik programı ile analiz edilmesidir. Yapılan araştırma bir ön test araştırması olup, ilerleyen süreç içerisinde çalışma genişletilerek daha farklı bir boyut kazandırılıp literatüre kazandırılacaktır. Ön test araştırmasına göre bağımlı anne ve bağımlı çocuk, ya da bağımsız anne bağımsız çocuk şeklinde iki grup altında incelemenin önemli bir boyut olduğu gerçeğine ulaşılmıştır. Bu durum hem anne hem de çocuk üzerinde negatif olmak üzere pozitif etkilerinde yaşanmasına neden oluşturmakta hatta çocuk ile anne arasındaki ilişkinin değişim göstererek ilerleyen süreç içerisinde farklı sorunlara ya da olumlu yönlere neden olduğu da görülmüştür. Araştırmaya içerisinde farklı yönden veriler literatür taraması ve uzman görüşlerine yönelik literatür taraması da katılarak çalışmaya farklı bir boyut kazandırılmıştır. Sonuç: Yapılan araştırma sonrasında anne ve çocuk arasındaki ilişkinin boyutlarının ya da ilişki türünün çok orantılı ve dengeli bir seviyede olması gerektiği görülmüştür. Bu durum hem bilimsel hem de teknik olarak da desteklenmiş ve ispatlanmış bir durumdur. Yaptığımız araştırmanın sonuçlarına baktığımızda literatürde yer alan çalışmalar ile paralellik gösterdiği, psikolojik ve sosyal anlamda bu ilişkinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anne, Çocuk, Ebeveyn, Negatif İlişki, Pozitif İlişki, Psikoloji, Eğitim 


Keywords: