BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Özge YAMAN, Muhammed Yasin YABACI, Özgür ÇAĞLAR, Cemile Şeyma GÜMÜŞ, Nermin GÜRHAN, Tülay YILMAZ BİNGÖL
YAZILI BASINDA ÇOCUK İSTİSMARI
 
Çocuk istismarı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artarak devam etmektedir. Çocuk istismarının yazılı basında yer alması toplumu bilgilendirme ve farkındalık oluşturma açısından yararlı olduğu düşünülebilir. Fakat gazete haberlerinde yer alan çocukların, damgalama ve yeniden istismara açık hale gelebileceği dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Amaç: Bu çalışmanın amacı gazetelere yansıyan çocuk istismarı haberleri doğrultusunda ülkemizdeki çocuk istismarının yazılı basında durumu hakkında bir değerlendirme yapmaktır. Yöntem: Araştırmada veriler doküman incelemesi ile toplanmıştır. Çocuk istismarı vakalarına ilişkin 01.11.2021 – 01.11.2022 tarihleri arasındaki 1 yıllık süreçte, tirajları göz önünde bulundurularak Hürriyet, Sabah, Sözcü, Milliyet, Türkiye ve Posta gazetelerinin internet sayfalarında yer alan çocuk istismarı haberleri incelenmiştir. Çocuk istismarı ile ilgili 216 haber araştırmaya dahil edilmiştir. Bulgular: Gazete haberlerine göre, istismara maruz kalan çocukların 176 ‘sı (%68,48) kız çocuğudur. İstismar türlerine göre 206’sı (%80,15) cinsel istismara uğramıştır. Gazete haberlerine göre, istismara maruz kalan çocukların yaş aralığına bakıldığında 147’si (%58,8) 1-5 yaş arasındadır. Gazete haberlerinde 53 (27,04) çocuğun adı verilmezken 117’sinin (59,69) adının baş harfleri ve 26’sının (13,26) adı açık verilmiştir. İstismarcıların ise 176’sı (%79,99) erkek olup, 132’sinin (60,84) çocukla bağlantılı, tanıdık kişiler olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Çocuklarının en çok maruz kaldığı istismar türü cinsel istismardır. 1-5 yaş aralığında daha çok istismara maruz kaldıkları belirlenmiştir. İstismar uygulayıcısının; aile/akraba ve öğretmen gibi çocuğu tanıyan kişilerin uyguladığı bilinmektedir. Bu sonuç, çocukların en çok yakın çevresinden korunması gerektiğini düşündürmektedir. Gazete haberlerinde çocuğun fotoğrafının verilmesi, isminin açık verilmesi ve isminin baş harfinin verildiği durumlarda bulunduğu yerin verildiği görülmektedir. Bu sonuç, çocuğun damgalanabileceği ve yeni bir istismara açık hale gelebileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk İstismarı, Çocuk Şiddeti, Yazılı Basın 


Keywords: