BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Hamide ZENGİN, Nursan ÇINAR
YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA KANGURU BAKIMININ YERİ
 
Öz: Kanguru bakımı (KB), 1970'li yılların sonlarına doğru Kolombiya'da, inkübatör ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilmiştir. Uzun yıllardır uygulanan kanguru bakımı, tedavi uygulamasının da ötesinde yararlar sağladığı kanıtlanmıştır. Kanguru bakımı, bebeğin ağırlığı, gestasyon yaşı, postnatal yaşı ne olursa olsun bebeğin termoregülasyonun sürdürülmesi, anne-bebek bağlanmasının sağlanması, emzirmenin desteklenmesi, morbidite ve mortalitenin azaltılması gibi bir çok yararı olan bir uygulamadır. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YYBÜ) prematüre bebekleri olan anneler, henüz beklemedikleri bir zamanda bebeklerine sahip olmalarının verdiği endişenin yanı sıra gebelik süresince hayal ettikleri bebekleri ile bir bağ kuramamakta, dokunamamakta, primer bakımında yer alamamaktadır. KB uygulaması; anne ve bebeği arasında eşsiz, şefkat dolu bir sevgi ilişkisinin somut göstergesidir. YYBܒnde ebeveyn bebek ayrılığının olumsuz etkilerinin ortadan kalkmasına olanak vermektedir. Annenin, bebeğini emzirmesine, bakımına katılmasına fırsat sağlar. Böylece bebekler daha az YYBܒnin stresine maruz kalarak, ekstrauterin ortama uyumları kolaylaşmış olur. KB uygulayan annelerde daha az depresyon geliştiği, gebeliklerinin bittiğini, ebeveynlik rolüne erken girmelerine fırsat verdiği literatürde gösterilmiştir. KB annenin, duygusal destek ihtiyacını ve bebeklerine yakın olma arzusunu karşılayan bir uygulamadır. KB uygulayan annelerin bebekleriyle kurdukları bu yakın temastan hoşlandıkları, kendilerini güvende hissettikleri bildirilmiştir. KB, yalnızca anne-bebek arasında uygulanmaz, baba, kardeş, büyük anne/baba, sağlık çalışanları da KB uygulayabilir. Aslında bu durum, özellikle doğum sonrası annenin sosyal destek ihtiyacının desteklenmesi vurgusunda önemlilik arz eder. Baba-bebek, kardeş-kardeş KB uygulamaları da tüm aile üyelerinin aile rolüne geçmesine olanak vermektedir. Bunun dışında eşler arasındaki anlaşmazlıkların da çözüme ulaşmasında etkili olduğu kanıtlanmıştır.KB, YYBܒnde yatan tüm stabil bebeklere uygulanması gereken bebek ve ebeveyni en doğal yol ile buluşturan, aileyi birbirlerine bağlayan, kanıt düzeyi yüksek bir uygulamadır. Bu bağlamda, özellikle YYBܒnde çalışan tüm sağlık profesyonellerinin KB ile ilgili bilgilendirilmesi, ebeveynlerin KB için teşviki son derece önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Kanguru Bakımı, Psikososyal Hemşirelik, Prematüre bebekler, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi 


Keywords: