BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gözdenur TANRIKULU, Ebru ESENKAYA, Yavuz TANRIKULU
YENİDOĞANLARDA CİLT BAKIMINDA KANITA DAYALI UYGULAMALAR
 
Giriş ve Amaç: Yenidoğan doğduğu an itibariyle dış ortama uyum sağlamaya çalışır ve bu süreçte vücudunun fizyolojik ve fonksiyonel yapısında birçok değişim yaşanır. Henüz olgunlaşmamış yenidoğan cilt bariyer sistemi, vücudu toksik maddelerden, zararlı ışınlardan, mekanik travmalardan koruma ve sıvı-elektrolit dengesini sağlama gibi fonksiyonları yerine getiremediğinden cilt bütünlüğünün korunması ve cilt bakımının doğru şekilde yapılması yaşamsal önem taşımaktadır. Bu nedenle cilt bakımının güncel kanıta dayalı hemşirelik uygulamaları kullanılarak yapılması gerekmektedir. Bu derlemenin amacı, yenidoğan cilt bakımında güncel kanıta dayalı uygulamaları literatür doğrultusunda araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Yenidoğan cilt yapısı, yenidoğan cilt bakımı, kanıta dayalı uygulamalar anahtar kelimeleri kullanılarak Google Scholar, Science Direct, Academic Search Complate (EBSCOhost), PUBMED veri tabanlarında tarama yapılmıştır. Çalışma kapsamında verilerin toplanması ilgili veri tabanları ile sınırlıdır. Sonuç: Literatür incelendiğinde yenidoğan cilt bakımına ilişkin kanıta dayalı uygulamalar incelendiğinde banyonun 24 saat sonrasına ertelenmesi ve kundak banyasunun yapılması güçlü öneri olarak, cildin nemlendirilmesinde yumuşatıcı merham veya yağ kullanıması zayıf öneri olarak, cilt antisepsisinde iyodofor kullanılması güçlü öneri olarak, popo derisi bakımında vazelin veya çinko oksit içeren krem kullanılması güçlü öneri, göbek bakımında ise kuru ve temiz tutulması güçlü öneri olarak ele alınmıştır. Bununla birlikte cildinde yapıştırıcılar olan yenidoğanlarda tıbbi yapıştırıcılardan önce silikon sargılar ve sıvı sargılar kullanılması güçlü öneri olarak ve derisinde intravenöz infüzyon sızıntısına bağlı yaralanmalar olan yenidoğanlarda sıvının derhal durdurulması ve mümkün olduğunca geri çekilmesi güçlü öneri olarak, doku şişmesini önlemek için lokal dekompresyon zayıf öneri olarak ele alınmıştır. Ancak yenidoğanlarda cilt bütünlüğünün sürdürülmesinde, kanıta dayalı çalışmalara daha çok yer verilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan Cildi, Yenidoğan Cilt Bakımı, Kanıta Dayalı Uygulamalar, Hemşirelik 


Keywords: