BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İskender GELİR
YURTDIŞINDA UYGULANAN EĞİTİM VE SAĞLIK PROGRAMLARININ İNCELENMESİ: EV TEMELLİ ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE ULUSAL AŞILAMA PROGRAMLARI
 
Bu çalışmanın amacı gelişmiş ülkelerdeki okul öncesi çağındaki çocuklara yönelik bakim ve eğitim programlarını incelemektir. Bu çalışma nitel bir çalışma olup okul öncesi dönemdeki çocuklara yönelik Amerika ve Hollanda’nın ulusal sağlık programları doküman analiz metodunu ile incelenmektedir. Böylece, çalışma kongrenin alt konularından biri olan “Aile ve Çocuk Eğitimi Üzerine Yurt İçi ve Yurt Dışı Çalışmalar” a katkı sunmayı amaçlamaktadır. Gelecekt yaşamlarında sağlıklı, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, özgüvenleri gelişmiş bireyler olmaları çocuklara doğum öncesinden başlayıp okul öncesi döneme kadar iyi bir eğitim, bakim ve sağlık gibi önemli bileşenleri olan programlar uygulanmalıdır. Bu tür programların aile, toplum, çocuk ve kamu/özel kurum boyutlarını içermesi programların başarılı olma şansını artırabilir. Okul öncesi dönemde çocuğu olup çalışan ebeveynlerin veya sosyo-ekonomik olarak çocukları ile yeterince vakit ayıramayan ve nitelik olarak ebeveyn-çocuk iletişim gerçekleşmeyen aile ve çocuklara yönelik uygulanan eğitim ve sağlık programlarının deneyimleri ülkemizdeki program hazırlayıcılara/uygulayıcılara fikir verebilir. Çalışmanın bulguları okul öncesi dönemindeki çocuklara yönelik yapılacak programların bütüncül olma gerekliliğini göstermektedir. Bulgular ayrıca incelenen programların ortak yönü, çocuğun yaşadığı çevrenin, toplumun ve kurumların çocuğun gelişimi üzerinde etkilerinin olduğu vurgulamaktadır. İncelenen programlar, aşılamanın çocuklarda güçlü bir bağışıklık sisteminin olmasını amaçlamaktadır. Yapılan rutin kontrol ve incelemelerde aşıların çocukların sağlıkları üzerinde pozitif bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: : Erken Çocukluk Dönemi, Toplum Temelli Erken Çocukluk Eğitimi, Ulusal Sağlık Programları 


Keywords: