SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

shak TEKN, Alkm AVCI, Meryem KARAAZZ
 


Keywords:18 YA ALTINDA VE STNDE EVLENEN BREYLERN PSKOLOJK KIRILGANLIK, PSKOLOJK DAYANIKLILIK, PSKOSOMATK BELRTLER AISINDAN KARILATIRILMASI
 
Bu aratrmann amac 18 ya altnda ve stnde evlenen bireylerin psikolojik krlganlk, psikolojik dayankllk, psikosomatik belirtiler asndan karlatrlmasdr. Aratrmann evrenini, Van ili ve evresinde ikamet eden 18 yandan nce ve sonra evlenmi kadnlar oluturmaktadr. Aratrmann yntemi nedensel bir karlatrma modelidir. Aratrmann rneklemi ise amaca ynelik rnekleme yntemlerinden benzeik rnekleme yntemi ile 385 kiiden oluturulmutur. Aratrmada veri toplamak amacyla Sosyo- Demografik Bilgi Formu, Psikolojik Krlganlk lei, Ksa Psikolojik Salamlk lei ve SCL-90 Belirti Tarama lei kullanlmtr. Aratrma bulgusunda 18 yandan sonra evlenen katlmclarda, psikosomatik puan ortalamalar ile psikolojik krlganlk ve psikolojik salamlk puanlar arasnda dk dzeyde ve pozitif ynl ilikiler bulunmutur. Bununla birlikte psikolojik salamlk ve krlganlk birlikte psikosomatik ile anlaml bir iliki bulunmutur. Ayrca psikolojik salamlk ve psikolojik krlganlk psikosomatii pozitif ynde etkilemektedir. Buna gre 18 yandan sonra evlenen katlmclarda, psikolojik salamlk ve krlganlk arttka psikosomatik belirtilerin de artt gzlenmitir. Bununla beraber daha sonraki aratrmalarda erken evliliklerin olumsuz sonularn aa karmak ve nlemek adna toplumu psikolojik, sosyolojik ve eitim konularnda bilinlendirmeye ynelik almalar yaplabilir. Aratrma srasnda veya sonucunda elde edilen bilgiler nda devlet yetkililerine, akademisyenlere/aratrmaclara ve klinik psikologlara nerilerde bulunulacaktr. Klinik psikologlarn, uygun olarak gelitirilecek bir program dahilinde, sosyal psikolog, sosyolog, antropolog gibi toplum bilimcilerle birlikte hareket ederek, zellikle az gelimi ve gelimekte olan yrelerde yaamn srdren insanlar erken evliliin psikolojik ve sosyolojik olumsuz sonular konusunda bilinlendirmesinin erken yata yaplan evliliklerin azalmasna katk salayaca dnlmektedir.Ayrca,erken yata yaplan evliliklerin bireylerde zellikle de kadnlarda farkl salk sorunlarnn ortaya kmasna neden olduundan devletin ilgili kurumlarnn bu konuda halk bilinlendirmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erken Evlilik, Psikolojik Krlganlk, Psikolojik Dayankllk, Psikosomatik Belirtiler