SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

idem Mge HAYLI, Dilek DEMR KSEM, Mehmet Zeki Avc
 


Keywords:8-14 YA ARALIINDAK OCUKLARIN FZKSEL AKTVTE DZEYLERNN NCELENMES
 
Fiziksel aktivite, ocuklarn geliimine zel bir nem vererek ocuklarn salkl geliimine katkda bulunur. Bu almann amac, 8-14 ya aras ocuklarn fiziksel aktivite dzeylerinin incelenmesi ve sosyodemografik (ya, cinsiyet, eitim durumu ve snf durumu) zelliklerine gre farkllk gsterip gstermediini belirlemektir. Aratrma iin gerekli veriler 21 Mays 2022 ile 03 Temmuz 2022 tarihleri arasnda online olarak toplanmtr. Aratrmann alma grubunu 8-14 ya aras ocuklar oluturmaktadr. Veri toplamada, aile rzas olan, gnll olarak katlan ve kolayda rnekleme yntemiyle seilen 8-14 ya aras 250 ocuktan evrimii anket yntemi, sosyodemografik veri toplama formu ve ocuk fiziksel aktivite anketi (CPAQ) kullanlmtr. Olaslksz rnekleme yntemleri. Aratrmada elde edilen verilerin istatistiksel analiz srecinde SPSS 26.0 veri analiz program, ocuklarn sosyodemografik zelliklerine gre fiziksel aktivite dzeylerinin incelenmesinde Mann-Whitney U testleri, Kruskal-Wallis H testleri ve korelasyon analizi kullanlmtr. Aratrma sonucunda 8-14 ya grubundaki ocuklarn fiziksel aktivite dzeylerinin orta dzeyde olduu sonucuna varlmtr. Ancak ocuklarn ders d fiziksel aktivite dzeyleri dk iken okuldaki fiziksel aktivite dzeyleri orta dzeyde bulunmutur. Aratrma verilerine dayanarak, ocuklarn ders d fiziksel aktivite dzeylerinin okuldaki aktivite dzeylerinden olduka dk olduu sonucuna varlmtr. Aratrmaya katlan ocuklarn orta dzeyde fiziksel aktivite yaptklar belirlendi. Fiziksel aktivite dzeylerinin sosyodemografik zelliklere gre farkllk gsterdii belirtilmitir. 8-14 ya aras ocuklara doru beslenme alkanlklar ve fiziksel aktivitenin nemi konusunda eitim programlar dzenlenmesi nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: ocuk, dzey, aktivite, fiziksel aktivite