SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mustafa Can SVAS, Sleva SOLGUN
 


Keywords:ACL SERVSE EKLAMPTK NBET VE PREEKLAMPS TABLOSU LE BAVURUN GEBEDE POSTEROR REVERSBLE ENSEFALOPAT SENDROMU (PRES) TANISI VE YNETM: OLGU SUNUMU
 
Ama: Bu almann amac; Eklempsi/Preeklempsi ile acil servise (AS) bavuran hastada nadir grlen posterior reversible ensefalopati sendromu (PRES) olabileceini, radyolojik ve klinik olarak tannn vakit kaybetmeden koyularak, tedavinin balanmasnn nemini vurgulamak ve vaka ynetimi zerine deneyimimizi paylamaktr. Yntem: Eklampsi ata ile acil servise bavuran hastaya eklampsi/preeklampsi tedavisi baland, acil sezeryana (CS) alnd, takiben youn bakm nitesinde (YB) ekilen difzyon MRG da oksipitofrontal vazojenik dem saptand, MgSo4 ve Levatrisetam tedavisi baland. Bulgular: Eklampsi ata ile acil servise bavuran 24 ya, G1P0, zgemiinde zellii olmayan gebe, evde baylma sonras AS bavurduunda tansiyonu 180/110mm/hg bilin ak, oryante/koopere laboratuar tetkiklerinde ALT:183 mg/dl, AST:93 mg/dl idrarda protein 3+ idi. Hastaya 6gr MgSo4 ykleme, betametazon(celestone)/im yapld. Bu esnada hasta jenaralize tonik-klonik konvlziyon geirdi. Diazem uygulanarak hasta acil C/S ye alnd. C/S sonras bilinci yerinde olmayan hasta YB ye devredildi. Akut serebrovaskler olayn ekarte edilebilmesi iin yaplan difzyon MRG grntlemede oksipitofrontal blgede bilateral ve simetrik vazojenik dem alanlar izlenmesi zerine hastaya PRES tans konuldu. (figr 1) PRES tedavisi nedene yneliktir. Hastaya sk tansiyon kontrolne alnd, MgSo4 idame tedavisi ve levatrisetam 25mg/kg/iv, nronal stabiliteyi salamak iin verildi. Bir hafta sonra serebral MRG da belirgin regresyon saptand. (figr 2) postop 9. gnnde laboratuar deerleri normale dnen hasta taburcu edildi. Sonu: Preeklampsi/eklampsi n tansyla takip edilen postpartum dnemde posterior reversible ensefalopati sendromu geliebilecei, erken dnemde tedavi balanmazsa etkilenen beyin blgelerinde hayat tehdit eden hemorajiler geliebilecei aklda tutulmal, ayrc tanya ynelik grntleme takibi ve tedavisi zaman kaybetmeden gerekletirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Eklampsi, Ensefalopati, Vazojenik dem