SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

eyma Banu ARSLANCA
 


Keywords:ADNEKSYEL KTLELER VE FBRN YIKIM RNLER
 
Adneksiyel kitleler (overin, fallop tplerinin veya bunlar evreleyen dokunun solid veya kistik kitleleri) jinekolojik cerrahilerin nemli nedenleri arasndadr. Adneksiyel kitleler kadnlarda her yata grlebilir ve pek ok nedeni olabilir. Ovaryen kitleler adneksiyel kitlelerinin en sk nedeni olup premenopozal dnemde %8-35, postmenopozal dnemde ise %3-17 sklkta grlmektedir. Adneksiyel kitlelerin etyolojisinde endometrioma, benign teratom, basit kistler, fibroma, serz veya msinz kistadenom, borderline over tmrleri ve malign over tmrleri gibi nedenler bulunabilir. Malignitelerde koaglasyon anomalileri sk grlr. Over tmrnn stromasnda fibrin birikimi ve ykm nedeniyle plazminojen aktivatrlerinin sekresyonu artar. Bu da lokal fibrinolizi aktive ederek plazma fibrin ykm rnlerinin dzeyini ykseltir. D-dimer koaglasyon sisteminin herhangi bir nedenle aktive olmas sonucu ortaya kan apraz bal fibrinin plazmin tarafndan yklmas ile oluan en kk ykm rndr, koaglasyon ve fibrinolizi gsterir. Malignitelerde yksek D-dimer ile kt prognoz arasnda iliki olabilir. Bu almada adneksiyel kitle nedeniyle cerrahi yaplan gebe olmayan erikin hastalarda nihai patoloji sonucu ile fibrin ykm rnlerinin ilikisinin deerlendirilmesi amalanmtr. Adneksiyel kitle nedeniyle opere olan 18-70 ya aralnda (ortalama ya 45) ve D-dimer yksekliine neden olabilecek ek hastal bulunmayan 150 hasta almaya dahil edilmitir. Bu hastalarn %46snda malign over tmr, %49unda benign over tmr ve %5inde over kaynakl olmayan nedenler bulundu. Preoperatif dnemde hastalarn plazma D-dimer dzeyi iin snr 500 ng/ml alndnda, D-dimer seviyelerinin ya veya menopozdan etkilenmedii gsterildi. Malign over tmr saptanan hastalarn %95inde, benign over tmr olanlarn ise %22sinde D-dimer ykseklii tespit edildi. Bu iki grup arasnda istatiksel anlaml art (p<0,01) saptand. D-dimer dzeyleri ile over maligniteleri arasnda sensitivite %95, spesifite %77, pozitif prediktif deer %80 ve negatif prediktif deer %94 olarak deerlendirilmitir. Malign over tmrlerinde fibrin depolanmas ve anjiyogenez art grlr. Bu nedenle fibrin ykm artarak plazmada fibrin ykm rnleri zellikle D-dimer dzeyinde arta neden olur. D-dimer testi dier testler ile karlatrldnda her laboratuvarda llebilen, hzl sonu veren ve daha dk maliyetli bir testtir. Adneksiyel kitle nedeniyle operasyon planlanan hastalarda D-dimer dzeylerinin preoperatif dnemde malign over tmr riski deerlendirmesinde tek bana veya dier testler ve grntleme yntemleri ile birlikte faydal olabilecei grlmektedir. ORCID NO: 0000-0003-2494-3372

Anahtar Kelimeler: Adneksiyel Kitle, Fibrin Ykm rn, D-Dimer