SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tuğba ERDOĞAN
 


Keywords:AKADEMİK BAŞARIYI ARTTIRAN EĞİTSEL DAVRANIŞLARIN VE BECERİLERİN LİTERATÜRDE İNCELENMESİ
 
Ülkemizde ve yabancı kurumlarda birçok organize erken çocukluk eğitim ve bakım ortamları küçük çocukların günlük yaşamlarının önemli bir alanı haline geldiği çocukluk döneminde dikkat edilmesi gereken kaygılar olarak ortaya çıkmaktadır. İlgili programların akademik becerilerinde nitelik yönlerinin eğiticilere, bakıcılara, ilgililere bilgilendirilmesi bu yeni uygulamalara gerekli hizmet ve standartlar sağlayacaktır. Akademik başarıya etki eden durumlardan bazıları gelişim alanlarında çocuğa erken çocukluk döneminde kalıcı yaşantılar oluşturmaktadır. 0-6 yaş döneminde akademik başarı konusu çocuk, ebeveyn, öğretmen, kurum nitelikleri faktörlerinde ulusal ve uluslararası basılı çalışmalardan derlenerek incelendi. Araştırma literatür taraması modelinde derleme araştırmasıdır. Bu araştırma çocuk, ebeveyn, öğretmen, kurum nitelikleri faktörlerinde ulusal ve uluslararası çalışmalar incelenerek önemli bilgi, öneri ve durumlardan sağaltım üretilmiş konu alanında yeni ve farklı bir araştırmadır. Araştırma sonucunda çalışmaların kesin veriler elde edilen sonuçları yorumlandı. Çocuk, ebeveyn, öğretmen, kurum gereklilikleri açısından değerlendirildi. Eğitim ve öğretim planlarına bilişsel, dil, sosyal, duyu gibi gelişim, beceri ve duyu alanlarına başarılı etkiler incelenerek yorumlandı. Günlük program için haftalık, aylık, yıllık davranış kazanımına yönelik beceri geliştiren içerik önerileri sunuldu. Ebeveyn yaklaşımında ilk akademik beceri gelişimleri için dil, bilişsel başarıları arttıran durumların eğitimde erken ve geç davranış kazanımları yorumlandı. Okul öncesi öğretmenlerine akademik başarıyı geliştirici davranışlar duyurulmalı ve bilgilendirilmelidir, plan programlara duyurulan davranışlar ilave edilmeli, uygulanmalı ve değerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Akademik Başarı, Akademik Beceri, Erken Çocukluk