SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Sebile YILMAZ, Mine KK
 


Keywords:ANNE-OCUK LETMNDE VE ETMDE RESML OCUK KTAPLARININ NEM
 
letiim, eitli aralarn kullanm ile gerekleen, zellikle insan ilikilerinde olmak zere toplumsal yaamn her alannda belirleyici olan bir olgudur. letiimin balang noktasnn bebein anne karnndaki zaman olduu ve doumun ardndan bebein ilk olarak annesiyle etkileime getii bilinmektedir. Bu anlamda salkl iletiim kurabilen bireylerin yetimesi iin anne-ocuk iletiimi nem arz etmektedir. Anne-ocuk iletiiminde ocuk bak asna uygun aralarn ve tekniklerin kullanlmas gerekmektedir. Balca oyuncaklar, resimli kitaplar, ark syleme ve mzik dinleme gibi sanatsal aktiviteleri salayan aralarn kullanlmasnn iletiimde nemli etken olduu sylenebilmektedir. ocuklarn erken yata okuma-yazma becerilerinin gelimemi olmas grsel elerin varlna ilgi duymalarna ynlendirici olmaktadr. Bu adan resimli ocuk kitaplar ocuklar ile iletiimde nemli bir role sahiptir. Erken yataki ocuun resimli kitaplara ulamas ebeveyni ile salanabilmektedir. ocua bu frsat ebeveyni tansa da kitap okuma asndan annelerin daha ilgili olduklar bilinmektedir. Anneler ocuu kitapla yalnz brakmamal, kitabn ieriinden ve grsellerinden yararlanarak ona bilisel ve duygusal aktarmlar yapabilmelidir. Bylelikle ocuk, kitab anlamlandrabilmekte ve kendisine karmlar yaptrmasn salayan ebeveyni ile iletiimini olumlu ynde gelitirebilmektedir. Resimli kitap ile salanan bu iletiimdeki bilisel aktarm ocuun eitim hazrlna katk salarken, duygusal aktarm insan ilikilerine katk salamaktadr. Yani resimli ocuk kitaplarnn anne-ocuk iletiiminde nemli olmas kadar eitimdeki neminin de yadsnamaz bir gerek olduu bilinmektedir. ocuun, annesi ile resimli kitaplardan kazanaca kitap sevgisini ve ilgisini eitimde de srdrebilmesi iin olduka nemlidir. Bu noktadan yola klarak, birbiriyle balantl bu iki alanda ortak enin resimli ocuk kitaplar olduunun, anne-ocuk iletiimi konusu zerinden farkl bir bak asyla ele alnarak, yaplan literatr aratrmas erevesinde bir derleme oluturulmutur.

Anahtar Kelimeler: letiim, Anne-ocuk letiimi, Resimli ocuk Kitaplar, Eitim