SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Tlin ATAKLI
 


Keywords:ANNELER BEBEKLER N NEDEN EMZK KULLANIYOR VEYA KULLANMIYOR?
 
Ama: Emzik pek ok ebeveyn tarafndan eitli nedenlerle yzyllardr kullanlmaktadr. Amerikan Pediatri Akademisi bebek anne memesini tam olarak kavramay baardktan sonra emzik kullanmann; uykuya geiini kolaylatrdn, ani bebek lm riskini azalttn bildirmitir. Bu aratrma annelerin emzik kullanma durumlarnn ve nedenlerinin incelenmesi amacyla yaplmtr. Gere ve Yntem: Kesitsel, tanmlayc bu alma ubat-Haziran 2022 tarihleri arasnda ocuk polikliniine herhangi bir nedenle bavuran 0-24 ay arasnda bebei olan 191 anneler ile yapld. Veriler, aratrmaclar tarafndan gelitirilen bir anket kullanlarak topland, SPSS 16.0 paket programnda say ve % olarak deerlendirildi. Bulgular: ocuklarn %53,3 erkek, %53,4 3100-3600 gr aralnda, %68,9u ilk drt ay sadece anne st almt. Annelerin %64.5i (n=123) emzik kulanmaktayd. Emzik kullanma gerekelerini aladnda susmas iin (%72.4) uykuya daha kolay getii iin( %27,6) eklinde aklamlardr. Anneler emzik kullanma nerisini byk anne (%58,4), ebe-hemire (%23,2), ocuunun doktorundan (%18,3) almt. Doumu takiben ilk drt hafta emzik kullanan annelerin oran %28,6 idi. Emzik kullanmayan anneler(n=68) gerekelerini; anne memesini unutur (%54,6), bebek istemedi (%16,3), di geliimini bozar(%13,2), ihtiya duymadm (% 6,3), doktor nermedi(%4,9), parmak emme alkanl yapar(%4,7) olarak ifade etmilerdir. ocuun emzii istemedii(n=11) durumda anneler; emzii tatl bir eye batrdn (n=6), vermeye zorlamadn(n=3),srarla ocuun aznda tuttuklarn(n=2) ifade etmilerdir. Sonu: Annelerin byk ounluu bebekleri iin emzik kullanmaktayd. Bebein anne memesini kavramay renmeden emzik kullanlmas bebein "meme ba karkl yaamasna neden olabilmektedir. Bu nedenle rutin ocuk sal izlemlerinde zellikle; yeni annelere, bykannelere ve salk alanlarna eitim destei salanmas nemlidir.

Anahtar Kelimeler: Bebek, Emzik, Anne, Emzik Kullanma