SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Feride EVK, Ebru ERTA
 


Keywords:ANNELERN ANNE ST VE EMZRME BLGS
 
Anne st, doal zengin ierii ile bebeklerin doduu ilk andan itibaren almalar gereken en nemli besin kaynadr. Anne st alan bebeklerin hem zihinsel hem de sosyal becerileri daha gelimi olmaktadr. Anne st almann bebeklere, emzirmenin anneye birok faydas vardr. Bu nedenle Dnya Salk rgt (DS) dahil dier nemli uluslararas salk kurulular ilk 6 ay sadece anne st olacak ekilde 2 yana kadar anne st almn nermektedir. Doumu izleyen ilk yarm saat iinde bebein anne st almn salamak olduka kritiktir. Emzirmeyi balatma ve devam ettirme sreci bebek ve anneden kaynakl birok faktrden etkilenebilen hassas bir sretir. Anne kaynakl olan faktrlerden en nemlisi annenin, anne st ve emzirme hakknda yeterli bilgiye sahip olmamas, hatta yanl bilgilere sahip olmasdr. Bu durum, emzirmeye balama ve devam ettirmenin nndeki en byk engellerdendir. lkemizin ve dnyann nerilen emzirme oranlarna ulamas iin bu engellerin kaldrlmas nem arz etmektedir. Annelerin anne st ve emzirme hakkndaki yanl inanlarn kaldrp yerine doru bilgileri yerletirmek iin zellikle birinci basamakta alan salk profesyonellerinin eitim ve danmanlk vermesi gerekmektedir. Sonu olarak; annelerin anne st ve emzirme hakkndaki yetersiz ve yanl bilgileri emzirmeyi balatma ve devam ettirme srecinde olduka etkilidir. Kadnlarn anne st ve emzirme bilgisini etkileyen faktrlerin bilinmesi ve nndeki engellerin kaldrlmas; anne stnn erken srede ve yeterli alm iin kilit roldedir. ORCID NO: 0000-0001-6799-7050

Anahtar Kelimeler: anne st, emzirme bilgisi, emzirme nemi