SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glin NACAR, Fatma KESKN TRE
 


Keywords:ANNENN SOSYO-DEMOGRAFK ZELLKLER, HJYENK ALIKANLIKLARI VE BEBE BESLEME ZELLKLERNN BEBEN BOY VE KLOSU ZERNE ETKS: BR ZLEM ALIMASI
 
z: Aratrma, annenin sosyo-demografik zellikleri, hijyenik alkanlklar ve bebei besleme zelliklerinin bebein boy ve kilosu zerine etkisini incelemek amacyla yaplmtr. Aratrma, Austos 2022 - Ekim 2022 tarihleri arasnda izlem almas olarak Trkiye nin dousunda bulunan bir kamu hastanesinin lohusa servisinde yrtlmtr. Aratrma doum sonu 132 anne ile yaplmtr. Doum sonu hastanedeki ilk karlamada aratrmaya katlmay kabul eden annelerin telefon numaralar alnarak 10. gnde ve 1. ayda iki izlem yaplmtr. Aratrma verileri aratrmaclar tarafndan oluturulan katlmc bilgi formu ile toplanmtr. Verilerin deerlendirilmesinde tanmlayc istatistiklerin (say, yzde, ortalama, standart sapma), t testi, Mann Whitney U Testi, One-Way ANOVA testi ve Kruskal Wallis H testi kullanlmtr. Annenin eitim durumu ile doum sonu 1.ayda bebein boyu arasnda anlaml iliki bulunmaz iken (p>0.05), bebein kilosu arasnda istatiksel olarak anlaml fark bulunmutur (p<0.05). Annenin gndz bebei emzirme skl ve bebein banyosunda kullanlan rn ile doum sonu 1. ayda bebein kilosu arasnda istatiksel olarak anlaml bir iliki belirlenmitir (p<0.05). Bebein bakmnda slak mendil kullanma ile doum sonu 1. ayda bebein kilosu ve boyu arasnda anlaml iliki bulunmutur (p<0.05). Aratrmada annenin eitim durumunun, gndz emzirme sklnn ve bebein banyosunda kullanlan rn eidinin bebeklerin doum sonu 1. ayda kilosunu etkiledii belirlenmitir. Ayrca bebek bakmnda slak mendil kullanma durumunun doum sonu 1. ayda bebein kilosu ve boyunu etkiledii saptanmtr.

Anahtar Kelimeler: Besleme zellikleri, boy, hijyenik alkanlklar, kilo, sosyo-demografik zellikler