SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Murat Levent DEREL, Fahri Burin FIRATLIGL, Yldz AKDA RES
 


Keywords:ATONK POSTPARTUM KANAMA RSK FAKTRLER: SSTEMATK DERLEME
 
Ama: Postpartum kanama (PPK), doum sonras anne lmlerinin yaklak %20sini oluturmakta olup, tm doumlarda grlme olasl %1 ila 3 arasndadr. PPK a neden olan en nemli primer neden uterus atonisidir. Bu derleme ile amacmz, uterus atonisine neden olan risk faktrlerini ortaya koymaktr. Yntem: Sistematik derlememizde PRISMA (Sistematik derleme ve meta-analizler iin klavuz) ynergelerine gre aratrma yapld. Yaynlarn aratrlmas srecinde Postpartum hemorrhage Postpartum kanama Atony Uterus atonisi anahtar kelimeleri kullanlarak PubMed, Ulusal Akademik A ve Bilgi Merkezi (ULAKBM), Google Scholar ve EBSCO salk veri tabanlarnda arama yapld. Veriler iki bamsz aratrmac tarafndan topland. Makalelerin kalite deerlendirilmesi Trkeye uyarlanm STROBE kontrol listesi uygulanmak suretiyle tamamland. 1999-2022 yllar arasnda 158 kayt incelendi, farkl lke ve ekollerce yaplm drt adet makale almamza dahil edildi. Bulgular: Ruanda, Birleik Devletler ve Fransada yaplan drt alma incelendi (Tablo.1). almalara baktmzda uterin atoni iin ne kan en nemli risk faktrleri; daha nce PPK yks veya antenatal dnemde kanama yks olarak grlmektedir. Dier bir almada ise magnezyum slfat tedavisi alm zellikle hipertansif gebelerde doum sonras atoni riski artm olarak saptanmtr. zellikle uterin distansiyona neden olan; oul gebelik, polihidramniyoz gibi etkenlerde genel olarak hastadan bamsz risk faktrleri olarak ortaya kmaktadr. Yine lkemizde ki gebelerin birounda grlen anemi, zellikle hemoglobin (HG) deerinin 11 g/dLin altnda olduu deerlerde yine bamsz bir risk faktr olarak ne kmaktadr. Sonu: Sonu olarak; uterus atonisine bal PPK iin risk faktrlerinin, bu derleme ile incelemesi gelecekteki obstetrik bakm ynlendirmeye yardmc olacak kritik bilgiler salayaca dncesindeyiz. Ancak, bu gzlemleri dorulamak, ayrca uterin atoniye neden olabilecek yeni risk faktrlerini ortaya koyabilmek iin yeterli gce sahip, ok merkezli almalara ve meta-analizlere ihtiya olduunun kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Postpartum kanama, Risk faktrleri, Uterin atoni