SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayşe Beyza ÜNLÜ, Yunus GÜNİNDİ
 


Keywords:BİR ÇİZİM ANALİZİ: ÇOCUK GÖZÜYLE SAĞLIKLI BESLENME
 
Okul öncesi dönemde yeterli ve dengeli beslenmek çocukların gelişimlerini doğrudan etkileyen kritik bir evredir. Çocuğun yemeyi tercih ettiği/etmediği besin öğelerini ve beslenmeyle ilgili ön bilgilerini öğrenmenin en iyi yollarından biri çocuklara resim çizdirmek, çizimleri hakkında konuşmaktır. Bu çalışmada okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubundaki çocukların ‘sağlıklı beslenme’ algılarını ve ‘besin grupları’ hakkındaki ön-bilgilerini çizdikleri resimler yoluyla betimlemeyi amaçlanmıştır. Çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Konya il merkezinde bulunan milli eğitime bağlı üç anasınıfında yürütülmüştür. Çalışma grubunda 23 kız, 20 erkek olmak üzere toplam 43 çocuk yer almıştır. Çocuklardan 24’ü beş yaşında, 19’u altı yaşındadır. Betimsel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri çiz ve anlat tekniği ile toplanmıştır. Çizimlerin çözümlemesinde besin sınıflandırılması için Türkiye Beslenme Rehber’inde (TÜBER) bulunan besin sınıflandırması temel alınmıştır. Bu sınıflandırmaya göre besinler 4 ana gruba ayrılmaktadır: 1. Süt ve süt ürünleri grubu; 2. Et, yumurta ve kurubaklagil grubu; 3. Sebze ve meyve grubu; 4. Ekmek ve tahıl grubu. Araştırmanın sonuçlarına göre çocuklar resimlerinde süt ve süt ürünleri grubu besinlerine (süt, peynir ve yoğurt), et-yumurta ve kurubaklagil grubu besinlerine (balıketi, yağlı tohum, kırmızı et ve yumurta), sebze-meyve grubu besinlerine ( elma, havuç, portakal, muz, çilek ve kiraz) yer verirken ekmek-tahıl grubuna ait hiçbir besin öğesine rastlanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Sağlıklı Beslenme, Besin Grupları, Çocuk Resimleri