SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Halil brahim BULGUROLU
 


Keywords:EVRM PLATES EGZERSZ ETMNN GEBELERDE DOUM KORKU DZEYLER ZERNE ETKLERNN NCELENMES
 
Giri: Gebelik sreci kadnlarn yaamlar boyunca birka kez deneyimleyebilecei mucizevi bir yolculuktur. Her kadnn doumunu gvenli koulda gerekletirmesini salayacak nitelikli salk hizmetlerinden yararlanabilmesinin yan sra gzel anlarla coku iinde doum yapmas en doal hakkdr. Genellikle tm gebeler doumdan korkar. Ayrca gebelik srecinde veya doum srasnda baz risklerin bebee zarar verme olasl anneyi strese sokup, endielendirebilir. Bu durumda gebeliin salkl ilerlemesini etkileyebilir. Bu nedenle gebe kadnn hem anne hem de bebek iin salkl, huzurlu ve mutlu bir gebelik dnemi geirmesi gerekir. Bu srete yaplabilecek mdahaleler ile annenin deiikliklere zihinsel ve fiziksel uyumu arttrlabilir. Bunlarn banda egzersiz uygulamalar gelmektedir. Ama: Fizyoterapist eliinde evrimii pilates egzersiz eitimi yapan gebelerin, doum ve bebekleri ile ilgili korku dzeylerinin nasl etkilendiini anlamaktr. Yntem: almamza 1.trimestern tamamlam, almaya dahil edilme kriterlerine uygun 24 gebe dahil edildi. Gebelere aratrmaclar tarafndan Avustralya Fizyoterapi ve Pilates Enstitsnn nerdii egzersizler sekiz hafta boyunca haftada iki kez, 45 dakika evrimii ekilde uyguland. Gebelerin eitim program ncesi ve sonras doum korku dzeyleri Wijma Doum Beklentisi/ Deneyimi lei A anketiyle evrimii form aracl ile deerlendirildi. Bulgular: Gebelerin sekiz haftalk evrimii pilates egzersiz eitimi sonucunda balang deerlerine gre doum korku dzeylerinin azald (p<0.05) bulundu. Tartma ve sonu: Yaplan aratrmalar gebelikte pilates yapan kadnlarn nefes tekniklerini kullanarak kaslmalarla daha etkin ba edebildiini gstermitir. Pilates eitiminin kas-iskelet sistemi zerindeki etkileri de dnldnde gebe kadn daha rahat ve douma daha hazr hale getirir. Doum sonras dnem iin kadnlarn zgvenini artrr. Tm bu etkilerin gebelerde doum korkusunu azaltmada etkili olabileceini dnyoruz. Bu sonularn nda, evrimii pilates egzersiz eitiminin gebelerin doum korku dzeylerini azaltmak iin kullanlabilecek bir yntem olduu sonucuna varld.

Anahtar Kelimeler: Pilates, Gebe, evrimii