SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

smail BAK, Nesrin OBANOLU
 


Keywords:CEZA NFAZ KURUMLARINDA AKILLI TEKNOLOJLERN KULLANIMI VE E-DOKTOR UYGULAMASININ NCELENMES: SNCAN KADIN KAPALI CEZA NFAZ KURUMU RNE
 
Trkiyede, Trk Milleti adna bamsz ve tarafsz mahkemelerce verilen sreli hapis cezalar ile gvenlik tedbirlerine ilikin kararlarn infaz, su trne gre ceza infaz kurumlarnda veya denetimli serbestlik mdrlklerinde yerine getirilmektedir. Bu kurumlar yrtme yetkisi, Cumhurbakanl Tekilat Hakknda Cumhurbakanl Kararnamesi ile Adalet Bakanlna bal Ceza ve Tevkifevleri Genel Mdrlne verilmitir. Ceza infaznn gerekletirildii bu kurumlarda, bireyin slah edilmek suretiyle yeniden topluma kazandrlmas, infazn temel politikalar arasndadr. Mahkmlar iyiletirme amac gden politikalarn baars, elde ettikleri yeni beceri ve tutumlar ile orantl olarak llmektedir. Bu almann amac ceza infaz kurumlarndaki akll teknolojilerin kullanm ve e doktor uygulamasnn Sincan Kadn Kapal Ceza nfaz Kurumu zelinde incelenmesidir. Bu aratrma, ceza infaz kurumlarnda akll teknolojilerin kullanlarak ada infaz sistemine yeni bir imkn tannmasnn nemini ortaya koymak amacyla yaplmtr. Bu aratrma dokmantasyon, literatr incelemesi ve grntl grme anket uygulamasna dayal nitel bir aratrmadr. Aratrmada, Sincan Kadn Kapal Ceza nfaz Kurumunda kullanlan akll teknolojiler, multi-medya cihaz ierisinde yer alan grntl grme sisteminin mahkmlarn ruh ve beden salna ynelik tutumlar zerindeki etkisi ile e-doktor uygulamasyla salk tedavilerinde salanan yeni imknlarn, kamu maliyeti asndan kuruma olan katks incelenmitir. Aratrmaya gre toplumda dezavantajl gruplar arasnda yer alan sulularn, ceza infaz srecinde iyiletirme yntemleri arasna ilk defa akll teknolojiler dhil edilerek dijital dnme ayak uyduran ada infaz anlayna uygun sistemler ceza infaz kurumlarnda kullanlmaya baland grlmtr. Akll teknolojiler olarak nitelendirilen multi-medya cihaz ierisinde; sesli ve grntl grme, saym, dileke, kantin sipari ve online deme, ktphane kitap talebi, e-mektup, e-doktor ve Bakanlk iletiim uygulamalar yer almaktadr. (Bu alma birinci yazarn yksek lisans tezinden retilmitir. ORCID NO: 0000-0002-5187-1223, 0000-0001-5080-0987

Anahtar Kelimeler: Kadn Sululuu, Ceza nfaz Kurumu, Salk, Akll Teknoloji, e-Doktor