SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Feyza KURT, lknur YILDIZ
 


Keywords:OCUK ACL SERVSNE BAVURAN EBEVEYNLERN OCUKLARININ HASTALII HAKKINDA NTERNETTEN BLG ARAMA DURUMLARI
 
ZET Giri: Hemen her alanda kullanlan internetin salk alannda kullanm da giderek yaygnlamaktadr. Ebeveynler iin de internet ocuklarnn sal hakknda nemli bir bilgi edinme kayna haline gelmitir. Ama: Bu aratrma ocuk acile bavuran ebeveynlerin ocuklarnn hastal hakknda internetten bilgi arama durumlarn belirlemek amacyla yaplmtr. Yntem: Tanmlayc kesitsel tipteki aratrmaya bir devlet hastanesinin ocuk acil servisine bavuran, okuryazar olan, Trke bilen, iletiim sorunu olmayan ve almaya katlmay kabul eden 490 ebeveyn katlmtr. Gerekli izinler alndktan sonra veriler, aratrmaclar tarafndan oluturulan anket formu ile toplanm, SPSS 23.0 paket programnda say, yzde, ortalama ltleri ve ki kare testi kullanlarak deerlendirilmitir. Bulgular: almaya katlan ebeveynlerin ya ortalamalar 35.85 7.48, %61ini anneler oluturmaktadr. Ailedeki ocuk says ortalamas 2.451.11 olup, aile tipinin %81.8inde ekirdek aile olduu, %46.7sinde gelirin giderden az olduu belirlenmitir. ocuklarn %30.8inin ate nedeniyle acil servise bavurduu, ebeveynlerin %30.8inin ocuunun hastal hakknda acil servise bavurmadan nce internetten aratrma yapt belirlenmitir. Ebeveynlerin %15.1i tedavi yntemlerini renmek, %10.9u hastal renmek amacyla internetten aratrma yaptn ifade etmitir. Anne ve babann eitim durumu, annenin alma durumu ve ailenin gelir dzeyi ile ebeveynlerin internetten aratrma yapma durumlar arasnda anlaml fark bulunmutur (p<0.05). Sonu: ocuk acile bavuran ebeveynlerin yaklak te biri acil servise bavurmadan nce genellikle tedavi yntemlerini ve hastal renmek amacyla internetten aratrma yapmaktadr. Ebeveynlerin internetten rendikleri bilgi ve mdahaleleri uyguladklar dnldnde doru ve gvenilir bilgi kaynaklarna ulamalar son derece nemlidir. Bu nedenle ebeveynlerin ocuklarnn sal hakknda ki bilgileri ve bilgi kaynaklar salk profesyonelleri tarafndan deerlendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: ocuk, Ebeveyn, ocuk Acil, nternet, Bilgi