SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zehra Gnl BALKIR, Baak BALKIR GLEN
 


Keywords:OCUK GELNLERN SALIK HAKLARI
 
ocuk Haklar Szlemesi, 18 yana kadar, herkesi ocuk kabul etmektedir. ocuk yata erken yaplan evlilikler, byk zarar veriyor, ar geliyor. ocuklarn salk haklar ihlal ediliyor. Salk haklarndan habersiz, cinsel salk ve reme sal konusunda hibir bilgi almadan evlendirilen ocuklar, birok salk sorunuyla karlayorlar. Erken yataki evlilik, ocuk saln tehdit ediyor, ocuklarn gelecekteki salklarn da ipotek altna alyor. Evlendirilen kz ocuklarnn ou, ayn zamanda cinsel iddet ve istismarla, cinsel yaama katlyorlar. Kz ocuklar, kendi vcutlarnn fonksiyonlar hakknda, aile planlamas, doum kontrol yntemleri hakknda, hibir bilgilendirmeye sahip olmakszn evlilik yaamna katlyorlar. Gnmzde, biyolojik olarak olgunlua ulamasnn bilimsel standard ve takvim ya, 18 ya olarak kabul edilmekte olup, bu yatan nce ocuklarn, aile kurulmas hakk olmamaldr. Cehalet ve bilgisizlikle katldklar evlilik ilikisinde ortaya kan birok salk sorunuile urayorlar. ocuk gelinler, ayn zamanda ocuk annelii ve dklerle de bouuyor, doum yaralanmalar, zor doumlar, ar kanamalar, anemi, cinsel yolla bulaan enfeksiyonlar gibi ilave salk sorunlaryla urayorlar. Trkiye'nin de onaylad Uluslararas nsan Haklar szlemelerinden ocuk Haklar Szlemesi, her ocuun salk hakk korunmaya alnm, devletlere ocuun iyi ve salkl olmas iin gereini yapma ykm getirmitir. Szleme gerei; aile, toplum ve mahkemeler dahil, tm kamu kurum ve kurulularna, ocuun en yksek yarar iin karar verme zorunluluu bulunmaktadr. ocuklarmzn salk haklarn korumak iin, bir an nce gerekli hukuksal dzenlemelerin yaplmasna, ocuk gelinlerin, salk ve eitim haklar bata olmak zere tm insan haklarnn gvence altna alnmasna ihtiya bulunmaktadr. almamzda, aratrma yntemi olarak, aratrma konumuzla ilgili yasal dzenleme ve politikalar taranarak, nicel aratrma yntemine bavurulmu, konumuz, ierik analizi tekniiyle irdelenmitir.

Anahtar Kelimeler: ocuk Gelinler, ocuun Salk Hakk, ocuk Anneler.