SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Şerife KOÇ
 


Keywords:ÇOCUK SAĞLIĞI VE GELİŞİMİ BAĞLAMINDA PREKONSEPSİYONEL BAKIM
 
Gebelik öncesi dönemde çiftlerin sağlık durumunun belirlenmesi ve sağlıklı bir yaşam biçimi benimsemesi doğacak olan bebeğin sağlığını etkilemektedir. Prekonsepsiyonel bakım, doğurganlık çağındaki tüm kadınlara ve eşlerine yönelik gebelik öncesi dönemde uygulanması gereken, sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir bebek ile doğum sonu dönemin sürdürülmesini ve sağlıklı bir aile oluşmasını amaçlayan bir sağlığı geliştirme girişimidir. Prekonsepsiyonel bakım, kadın ve erkek sağlığını geliştirmenin yanı sıra; prematüre doğum, düşük doğum ağırlığı, konjenital doğum defektleri ve gebelik kaybı gibi çocuk sağlığını ve gelişimini etkileyen sorunları önlemek için önemlidir. Prekonsepsiyonel bakım; biyomedikal, davranışsal, sosyal değerlendirmeyi ve buna uygun girişimleri içerir. Prekonsepsiyonel bakım; fiziksel değerlendirme ile bireylerin sağlık durumunu ve var olan sorunlarını belirlemeyi, risk taramasını, bağışıklamayı ve danışmanlık uygulamalarını kapsar. Çocukların anne karnında ve daha sonraki süreçte sağlıklı gelişimi açısından ebeveynlerin sağlıklı olması, sağlıklı yaşam biçimi benimsemesi, güvenli ve sağlıklı aile ortamı oluşturması önemlidir. Gebelik oluşmadan prekonsepsiyonel bakım ve danışmanlık almak, çiftlerin daha sağlıklı bebek sahibi olmalarını ve doğum sonu dönemde sağlıklı ve güvenli aile ortamı oluşturmalarını sağlayacaktır. Prekonsepsiyonel bakımın birinci basamak sağlık hizmetleri içerisinde diğer sağlık hizmetleri ile koordineli bir şekilde sunulması gerekir. Prekonsepsiyonel bakım için hemşireler ve ebeler anahtar roldeki sağlık personelleridir. Çocuk haklarına dair uluslararası sözleşmelerde her çocuğun sağlıklı bir ortamda doğma ve olabilecek en iyi sağlık düzeyine kavuşmak için tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanma hakkı olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda bu derlemede; çocuk sağlığı ve çocuğun sağlıklı gelişimi açısından prekonsepsiyonel bakım hizmetlerini irdelemek ve sağlık profesyonellerine bu konuda önerilerde bulunmak amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Çocuk Sağlığı, Prekonsepsiyon, Prekonsepsiyonel Bakım, Danışmanlık, Gebelik Öncesi Bakım, Sağlık Personeli