SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Meryem KARAAZZ, Hande ELKAY SYLER, Alkm AVCI
 


Keywords:OCUK VE ERGENLERDE ALKOL BAIMLILII TEDAVS
 
Olumsuz ergenlik ve ocukluk yaantlar, zgven eksiklii, baarszlk, umutsuzluk, aile iindeki olumsuz ilikiler, kendilerine deer verilmedii inanc gibi durumlar yaayan bireyler, olumsuz duygu durumlarndan kurtulmak iin madde kullanmaya balayabilirler. Aratrmalar, madde kullanm ile kiilik bozukluklar arasnda anlaml bir iliki olduunu gstermitir. Antisosyal kiilik bozukluu, baml kiilik bozukluu, borderline kiilik bozukluu ve pasif-agresif kiilik bozukluunun madde bamllna sklkla elik ettii bulunmutur. Gen bireylerin sigara, alkol ve uyuturucu gibi bamllk yapc madde kullanmna eilimini arttrabilecek aile ortam, arkada evresi, okul, bireyin kiisel zellikleri gibi birok sayda risk faktr tanmlanmaktadr Ayrca ocuk ve ergenlerde alkol bamlln incelerken gz ard edilmemesi gereken elik eden baz psikiyatrik durumlar da vardr. ocuk ve ergenlerde alkol ve madde kullanmnn, Dikkat Eksiklii ve Hiperaktivite Bozukluu (DEHB), Kart Olma Kar Gelme Bozukluu, Davranm Bozukluu, Bipolar Bozukluk, Depresyon ve Anksiyete Bozukluklar gibi hastalklarn tan ve takibinde sklkla risk faktr olarak karmza kabilecei bilinmektedir.Bamllk ve yaam tehdit eden sorunlar ortaya ktnda tedaviye balayan yetikinlerin aksine, genler ncelikle okuldaki sorunlar nedeniyle tedaviye ynlendirilebilir. Bamllk sorunu yaayan ergene uygun tedavi ya, cinsiyet, sorunun ciddiyeti, mali durum, psikiyatrik komorbidite, bilisel ilev ve yasal zorunluluklar gibi hususlara dayanr. ocuk ve ergenlerde alkol bamll tedavisinde u yntemler kullanlmaktadr, kendine yardm gruplar,ila tedaviler, psikoterapi, motivasyonel grme teknikleri, aile/ grup/ bireysel danmanlk, aile terapileri, psikoeitim,i ve ura terapileridir.

Anahtar Kelimeler: alkol bamll, ocuk ve ergenlerde bamllk, madde bamll, bamllk tedavi yntemleri