SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Betül ÖZTÜRK
 


Keywords:ÇOCUKLAR İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT: EV KAZALARI
 
Ev kazaları, konutun içinde ya da bahçe, garaj gibi çevresinde oluşan kazalardır. Sıklığı ülkeler ve yaş gruplarına göre değişmekle beraber çocuk sağlığı üzerine fiziksel, psikolojik ve sosyal yönden etki ederek dengeyi bozmakta, hastalık, sakatlık hatta ölüme neden olabilmektedir. Bu nedenle çocukluk çağı kazaları, üzerinde önemle durulması gereken toplum sağlığı sorunudur. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun araştırmasına göre çocukluk kazalarının %70‘i evde ve evin çevresinde gerçekleşmekle birlikte, kazaların %58’i yaşanırken ebeveynler çocukların yanındadır. Amerika Birleşik Devletleri’nde ev kazalarına bağlı olarak yıllık ölüm oranı 7/100.000 ve 12 milyondan fazla kişinin yaralandığı bildirilmektedir. Ülkemizde ev kazalarının görülme sıklığı trafik kazalarından sonra 2. sırada yer almaktadır. Ev kazaları riski tüm toplum için var olmakla birlikte, 5 yaş altı çocuklar, yaşlılar ve kadınlar daha büyük risk altındadır. Kaza oluşumunda güvensiz çevre koşulları ve güvensiz davranışlar önemlidir. Sırasıyla karşılaşılan en yaygın kazalar; düşme ve çarpmalar, kesikler, yabancı cisimlerle boğulma veya tıkanma, suda boğulma, zehirlenme, yanıklar, elektrik çarpması olarak sıralanmaktadır. Anne eğitimi, ailedeki çocuk sayısı ve sosyo-ekonomik durum kaza oluşumu ve sonucunu etkilemektedir. Ev kazalarının önlenmesi, çocuklar için ebeveyn ve ilgilenen kişinin eğitimi, temel yasal düzenlemelerle ev güvenlik önlemlerinin arttırılması, güvenli ev eşyalarının üretimi ve ev dizaynı ile mümkün olabilir. Çocukların kazalar açısından emniyetli ortamlarda yaşamaları ve koruyucu önlemlerin alınması erişkinlerin sorumluluğundadır. Sonuç olarak bu duruma bağlı oluşan ölümler ve sakatlıkların azalması ve güvenli ev ortamlarının oluşturulması için başta anneler olmak üzere aileye ve tüm topluma bu konuya yönelik eğitim verilmeli ve kazaların olması halinde yapabilecek ilk yardım uygulamaları konusunda aileyi bilgilendirmek gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ev Kazaları, Çocuk Acil, Güvenlik