SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayşegül CEYLAN, Mehmet Burak EŞKİN
 


Keywords:ÇOCUKLARDA HORLAMANIN ÖNEMİ, UYKU APNESİ VE PREOPERATİF DEĞERLENDİRME
 
Çeşitli yaş grupları arasında çocuklarda yapılan çalışmalarda birincil horlamanın görülme sıklığı %1,5-% 27,6 arasında, TUA görülme sıklığı ise %1,2-%5,7 arasında bildirilmektedir. Uykuyla ilişkili tıkayıcı solunum bozuklukları (USB), çocuklarda tahmin edelenlerden daha yaygın bir sorun olup uyku esnasında üst hava yollarında artan dirence bağlı olarak ortaya çıkan, basit horlamadan tıkayıcı uyku apnesine (TUA) kadar değişen aralıktaki hastalıkları kapsar. Uykuyla ilişkili tıkayıcı solunum bozuklukları, tedavi edilmediği zaman tekrarlayan hipoksi nedeniyle; A. öğrenme güçlüğü, B. büyüme gelişme geriliği, C. sistemik kan basıncında artış, D. pulmoner hipertansiyon ve kor pulmonale gibi ciddi komplikasyonlarla sonuçlanabilmektedir. Bunun yanında çocuklarda USB bilişsel işlevleri de etkileyerek E. hiperaktiviteye yol açmaktadır. F. davranış bozuklukları Tüm bu sonuçlardan kaçınmak için erken tanı ve tedavi son derece önemlidir. Tanıda ayrıntılı öykü ve fizik muayene gerektirir. Rutin sağlık kontrollerinde normal çocukların horlama açısından sorgulanmasını ve TUA bulguları açısından incelenmesini, kronik horlama varlığında ve TUA bulguları saptandığı takdirde ise daha ileri tetkiklerle değerlendirilmesini Amerikan Pediatri Akademisi önermektedir. Tıbbi anamnezde uykuda nefes durması, siyanoz, ikincil enürezis, öğrenme bozuklukları, gün içi uyku hali, gibi belirtilerin olması, fizik bakıda ise obezite, bademcik hipertrofisi, adenoid yüz yapısı, mikrognati ya da retrograni, yüksek damak, büyüme gelişme geriliği ve hipertansiyon saptanması çocuk hekimini TUA sendromu açısından uyarmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Uyku apnesi, Horlama, Anestezi