SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Veysel CAN, Mehmet BULDUK
 


Keywords:DEPREMN ANNE-OCUK SALII ZERNDEK ETKLER
 
Ama: Bu almann amac, depremin anne-ocuk sal zerindeki etkilerini incelemektir. Yntem: alma Google akademik, Sicendirect ve PubMed veri tabanlar zerinden deprem, doal afet, anne-ocuk sal, deprem ve reme sal, reme sal, kadn sal, deprem ve ocuk sal terimleri ile yaplan taramalar sonucu tam metnine ulalan almalarn derlenmesi ile hazrlanmtr. Bulgular: Doal afetlerden potansiyel olarak etkilenen kadnlar ve zellikle gebe kadnlar daha fazla riske maruz kalan gruplar arasnda yer almaktadr. Afet sonras kadnlarn akut reme sal gereksinimlerine ek olarak, anne, yenidoan ve ocuk salnn afetten sonra aylar hatta yllar boyunca ciddi ekilde etkilenmeye devam edebilmektedir Depremlerin salk zerindeki olumsuz etkilerine ilikin zellikle kadnlar, ocuklar, yallar, engelliler ve krsal topluluklar gibi risk altndaki gruplarn reme sal ve koruyucu salk hizmetleri gibi temel hizmetlere eriimi salanarak srdrlmelidir. Depremler, ebeveynleri veya bakclar olmayan birok ocuu ihmal ve istismar riski altna sokmaktadr. Ancak ocuklar uygun yardm (veliler, aile yeleri, danmanlar ve dier profesyonellerden) aldklarnda ve destekleyici bir evrede yaadklarnda kolaylkla uyum salayabilir ve rehabilite edilebilir. Ayrca orta ve uzun vadede ruh sal ve rehabilitasyon ihtiyalarnn da karlanmas gerekmektedir. Anne-ocuk sal ve dolaysyla toplum sal iin depreme hazrlk eylemleri, uygun liderlerin belirlenmesini, personelin planlanmasn ve eitimlerini iermelidir. Sonu: Depremlerin olumsuz salk etkilerini azaltmak, salk sistemlerinin hazrlkl olmasyla gerekli ve mmkndr. Tm hizmetlerin sunumu, doal afetlerden etkilenen kadnlar ve ocuklar gibi hassas gruplarn sal ile ilgili sorunlarnn azaltlmasnda nemli bir rol oynamaktadr. Anahtar Kelimeler: Afet, Deprem, Anne-ocuk Sal, Kadn Sal, Hemirelik

Anahtar Kelimeler: Afet, Deprem, Anne-ocuk Sal, Kadn Sal, Hemirelik