SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mevhibe OBAN, Esra GNEY
 


Keywords:DOUM EYLEMNDE KULLANILAN IKINMA TEKNKLER VE YNETM
 
Tam servikal dilatason ile balayan ve bebein doumu ile son bulan dneme doumun ikinci evresi denir. Doumun ikinci evresinde fets pelvik yap ierisine angaje olup doum boyunca ilerlemeye devam eder. Bu evre, uterus kontraksiyonlarnn itici gcnn artt ve kadnn fets aa itme, spontan knma isteinin olduu evredir. Gebe her kontraksiyon ile spontan knmaya balar ve ba perineyi kabartr. Iknmaya balama, kadnn knma drts hissetmesiyle kendiliinden oluan bir sretir. Iknmayla beraber fetsn angje olan ksmnn servikse bask yapmas fergson refleksini uyararp oksitosin salnmn artrr ve bu da kontraksiyonlarn iddetinin artmasna neden olur. Fergson refleksinin olumas iin fetal ban iskial spinalar geerek pelvik tabanda bulunan sinir pleksuslarn uyarmas gerekir. Uyarlan sinir plektuslar kadnda igdsel olarak knmaya neden olur. Doumun ikinci evresinde knma teknii iki ekilde gereklemektedir. Bunlardan biri tamamen kadnn isteine bal olan ve kadn ne zaman ve ne kadar sre ile knmak isterse ynetimi kadna braklan spontan veya dier bir ifade ile gecikmeli knma tekniidir. Spontan knma tekniinde ebe kadna sadece destek olmak iin vardr. Kadn kontraksiyon baladnda kendi isteine bal olarak istedii sre boyunca birka kez knr ve dinlenir. Dier knma teknii ise kontraksiyonlarla birlikte dardan kadn destekleyerek ve yol gstererek yaplan valsalva dier bir ad ile erken veya direktifli knma tekniidir. Valsalva knma tekniinde kontraksiyonlar balamadan nce kadna nasl ve ne zaman knmas gerektii ebe rehberliinde anlatlr. Doum annda kontraksiyonlarn balangc ile birlikte kadndan nefesini tutmas istenerek kontraksiyon boyunca bebei aa itmesi ifade edilir.

Anahtar Kelimeler: doum, knma, spontan, valsalva