SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Glin NACAR
 


Keywords:DOUM EYLEMNN ANLATIMINDA KULLANILAN FARKLI YNTEMLERN HEMRELK RENCLERNN BAARISI ZERNE ETKS: KEMK PELVS MAKET-VDEO RNE
 
z: Vajinal doum eylemi doas gerei hzl hareket etmeyi gerektirmesi ve yasal olarak doum yaptrma yetkisinin bulunmamas nedeniyle hemirelik rencilerinin klinik ortamda katlma imkan bulamad ya da ok az rencinin katlabildii medikal bir olaydr. Ayrca doum eyleminin pek ok blmnn dardan gzlenememesi anlalmasn zorlatrmaktadr. Bu nedenle hemirelik rencilerine vajinal doum eyleminin klasik anlatmdan ziyade uygulama becerisini kazandracak eitli teknikler ile anlatm gerekmektedir. Bu aratrma doum kadn sal ve hastalklar dersinde sklkla kullanlan maketlerden biri olan kemik pelvis ve video yoluyla anlatmn rencilerin doum eylemi konusunu renme baars zerine etkisini karlatrmak amacyla yaplmtr. Aratrma son test kontrol gruplu yar deneysel tasarmdadr. Aratrma bir kamu niversitesinin hemirelik fakltesi doum kadn sal ve hastalklar dersini ilk kez alan 3. snf rencileri ile yaplmtr. lgili fakltede ikinci retim, rgn retim A ve B ubesi olmak zere 3 grup bulunmaktadr. Gruplarn deney ve kontrol gruplarn atanmas kura yntemi ile belirlenmi olup; ikinci retim rencileri kemik pelvis maketi (n=81), A ubesi rencileri klasik anlatm (kontrol grubu; n=71) ve B ubesi rencileri video (n=79) grubuna atanmtr. Verilerin toplanmasnda katlmc tantm formu ve akademik baar testi kullanlmtr. Aratrmada kemik pelvis maketi grubundaki rencilerin akademik baar testi ortalamasnn (5.751.99), video (4.181.82) ve kontrol (4.351.89) grubundaki rencilerden anlaml dzeyde yksek olduu saptanmtr (F= 16.325, p=0.001). Aratrmada doum eyleminin anlatmnda kemik pelvis maketi kullanmnn video ve klasik anlatma gre daha etkili olduu saptanmtr.

Anahtar Kelimeler: Baar, doum eylemi, kemik pelvis, video