SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Kbra BLC, Neriman ALAYAN KELE
 


Keywords:DOUM MEMNUNYETN DEERLENDREN LSANSST TEZ ALIMALARININ DEERLENDRLMES
 
Tezler 2014-2022 tarihleri arasnda yaplm olup, 8i yksek lisans, 4 doktora tezidir. Tezlerin byk bir ksm Ebelik Anabilim dal, Kadn Hastalklar Hemirelii Anabilim dal ve Hemirelik Anabilim dalnda, lkemizde ki farkl illerde yaplmtr. Tezlerin 11inin tam metnine ulalabilirken bir tezde eriim kstldr. ncelemeye dhil edilen tezler genelde deneysel ve tanmlayc, kesitsel aratrmalardr. Aratrmalarda arlkl olarak Kiisel Bilgi Formu ve Doum Memnuniyet lei tarznda anket almalar kullanlmtr. Doum memnuniyeti ile ilgili deneysel aratrmalar incelendiinde doktora tezlerinden birinde doum dans ve sakrum blgesine masaj, bir doktora tezinde refleksoloji ve ynlendirilmi imgelem izlemi, dier tezde ise rebozo teknii uygulamalar kullanlmtr. Yksek lisans tezlerine bakldnda bir tezde hidroterapi yntemi, bir tezde ten tene temas ve ge kordon klemplemesi yaplmtr. Yaplan deneysel doktora ve yksek lisans almalarnda gebelere uygulanlan uygulamalarn doum ars ve korkusunu azaltt dolays ile doum memnuniyetini olumlu ynde arttrd, doum deneyimine kar olumsuz dncelerini azaltt, bir sonraki doum dncesini olumlu ynde etkiledii ortaya koyulmutur. Yaplan dier tanmlayc aratrmalarda ise doum ortamnn (k, scaklk, mahremiyet gibi), doumda aile ve ebe desteinin (duygusal, fiziksel, bilgi ve savunuculuk destei), gebeye verilen doum sreci ile ilgili bilgilerin aklayclnn, doum ncesi ve sonrasnda uygulanan mdahalelerin (epizyo, fundal basn gibi) doum memnuniyetini olumlu ya da olumsuz ynde etkileyebilecei, normal doum haftasn doldurmu gebelerin (miad) ise preterm olan gebelere kyasla doum memnuniyetlerinin olumlu ynde etkilendii bulgularla sunulmutur.

Anahtar Kelimeler: doum, doum memnuniyeti, memnuniyet