SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nihal AVCI, Meltem MECD KAYDIRAK
 


Keywords:DOUM SRECNDE OBSTETRK DDETE MARUZ KALAN KADINLARIN DENEYMLER: NTEL BR ALIMA
 
Bu aratrmann amac, doum srecinin herhangi bir aamasnda obstetrik iddete maruz kalan kadnlarn duygu, dnce ve deneyimlerini derinlemesine irdelemek ve aklamaktr. Bu aratrma fenomenolojik yaklamn kullanld nitel bir aratrmadr. Aratrmann rneklemini aratrmaya dahil edilme kriterlerini karlayan doum srecinde obstetrik iddete maruz kalan 27 kadn oluturdu. Aratrma, video konferans yntemi araclyla bireysel derinlemesine grme yntemiyle 24.02.2021-16.11.2021 tarih aralnda yrtld. Veriler, aratrmaclar tarafndan literatr dorultusunda hazrlanan Obstetrik iddet Tarama Formu, Katlmc Bilgi Formu ve Yar-Yaplandrlm Grme Formu araclyla topland. Verilerin analizinde kuramsal tematik analiz yaklam kullanld. Kadnlarn obstetrik iddet deneyimlerine ilikin anlatlar; 1) Obstetrik iddet Trleri, 2) Bakmn Profesyonel Standartlarn Karlayamama, 3) Tepkiler ve 4) Farkndalk olmak zere 4 ana tema altnda topland. Farkl sosyodemografik ve obstetrik zelliklere sahip kadnlarn obstetrik iddetin eitli trlerine maruz kald; maruz kaldklar obstetrik iddet nedeniyle stres, kayg, endie, znt, aresizlik, fke ve korku gibi duygular yaad; dnce ve davranlarnn olumsuz etkilendii, kadnlarn salk profesyonellerinden beklentileri olduu ve obstetrik iddete ynelik farkndalklarnn olmad belirlendi. Bu aratrma sonular doum srecinde kadna ynelik obstetrik iddetin, kadn saln olumsuz etkileyen ciddi bir bakm sorunu olduunu ortaya koymaktadr. Salk profesyonellerinin ve salk hizmeti alan kadnlarn obstetrik iddete ynelik farkndalklar arttrlmaldr. Obstetrik iddetin yaygnln, nedenlerini ve sonularn ortaya koyan almalar yaplmal ve salk tesislerinde bu tr kadna ynelik iddeti ortadan kaldrmaya ynelik eitim programlar gelitirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kt muamele, Obstetrik iddet, Saygl annelik bakm