SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Driye Sla KARAGZ ZEN, Arzu KARAGZ KRAZ
 


Keywords:GEBELERDE COVID-19 AILANMA ORANLARI VE AI KARARSIZLIINA ETK EDEN FAKTRLER
 
Giri ve ama: Erikin ya grubunda a farkndalnn dk olduu bilinmektedir. Gebeler erikin ya grubu iinde alanma konusunda ayr bir yere sahiptir. Ulusal a nerilerine gre gebelere tetanoz ve influenza as rutin olarak nerilmektedir. Yeni koronavirus hastal (COVID-19) pandemisiyle birlikte hastalk mortalitesini nlemek iin alar gelitirilmitir. Pandemi dneminde gebelere de dier erikin poplasyona olduu gibi COVID 19 as nerilmektedir. Ancak gebelerde COVID-19 asna kar a kararszl/ tereddd halen alanma karsnda nemli bir bariyerdir. Bu almann amac Samsun Eitim ve Aratrma Hastanesi Kadn Hastalklar ve Doum Kliniine bavuran, ayaktan veya yatarak takip edilen gebelerin COVID-19 alanma oranlarn ortaya koymak ve bu gruptaki a kararszl nedenlerini aratrmaktr. Yntem: Samsun Eitim ve Aratrma Hastanesi Kadn Hastalklar ve Doum Kliniinde takip edilen ve almaya katlmaya gnll olan ardk 201 gebe dahil edildi. Hastalara ya, gebelik haftas, kanc gebelik olduu gibi demografik zelliklerin yannda gebelik nedeniyle nerilen erikin alarnn hangilerini yaptrdklar, hangilerini yaptrmadklar, yaptrmadlarsa bunlarn nedenlerinin neler olduu bir anket formu ile soruldu. Yine COVID-19 as olup olmadklar, pandemi boyunca hi COVID 19 enfeksiyonu geirip geirmedikleri sorguland. almada kullanlan anket formu Trkiyede ve dnyada a kartl deerlendirmek iin oluturulan almalar klavuz alnarak oluturuldu. Sonular SPSS istatistik paket program 21. Versiyon kullanlarak istatiksel analiz yapld. Bulgular: almaya katlan gebelerin % 38,8sinin COVID-19 as olduu, % 78,6snn tetanoz as olduu ve yalnzca %0,5inin grip as olduu belirlendi. A olmayan hastalar nedenler ynnden sorgulandnda COVID-19 as olmayan hastalar iinde en sk neden (%55,3) ann yan etkilerinden korkmak iken , tetanoz ve grip as iin en sk neden ayla ilgili yeterli bilgi sahibi olmamak olarak iaretlendi(srasyla %25,5 ve %49,5). Sonu: Bu alma gebelerde alanma oranlarnn hedeflerin uzanda olduunu gstermektedir. Alanma oranlarnn gelitirilmesi iin gebelere dzenli eitim ve bilgilendirme yaplmasnn nemli olduunu dnyoruz.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, gebe, erikin alama