SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

rem ZKORKUT, Sultan Begm ARSLAN, Melahat Buse IIK, Melike GLAP, Tolga HNERL, Elif nci DEMR
 


Keywords:GEBELK NCES VE GEBELK DNEMDE BESLENME VE NEM
 
Maternal zellikler, plasental fonksiyonun ve dolaysyla fetal bymenin belirlenmesinde gl bir konumdadr. Bu zellikler arasnda yetersiz beslenme, ya, sosyo-ekonomik durum, eitim, stres, inflamasyon, anemi gibi durumlar bulunmaktadr. Bebeklik ve ocukluk dneminde bu zelliklerin kusurlarnda dolay gebelik ncesi ve srasnda dk doum arl, boy ksal, obezite, kardiyometabolik hastalklar, vitamin-mineral eksiklikleri ve/veya eksiklikleri gibi birok salk sorunu grlebilmektedir. rnein, obez annelerden doan yenidoanlarda obezite riski ykselmekte olup gebelikte balatlan yaam tarz mdahalesinin fetsn ar bymesini azaltmad konusunda giderek artan bir fikir birlii vardr. Bununla birlikte, kresel salk nceliklerinden bir dieri ocuklukta bodurluun azaltlmasdr. Bugne kadar, gebelikte annenin beslenme durumunu iyiletirmeye ynelik yaplan mdahaleler, doum boyunun uzamasna neden olurken doum sonras bymede yalnzca lml derecede etkili olmaktadr. Bu nedenle, gebelik srasnda (ilk trimesterden sonra) balanan bir yaam tarz mdahalesi, neonatal metabolik sal iyiletirmek iin ok ge olabilmektedir. Gebelik ncesi dnemde balayan mdahaleler, fets sal zerinde daha byk bir etkiye sahip olabilir. Annenin gebelik kalmadan nceki arl ve beden kitle indeksi, annenin mevcut beslenme durumunu ve fetal byme iin mevcut rezervleri yanstr. Maternal beslenme durumu ise plasental geliimi, enerji dalmn ve fetal genlerin epigenetik yeniden ekillenmesini etkilemektedir. Tm bunlardan yola karak bu alma hem salkl bir gebelik dnemi hem salkl bir fets geliimi hem de salkl bir yenidoan yaam iin beslenmenin nemine iaret edebilmek amacyla ele alnmtr.

Anahtar Kelimeler: Gebelik ncesi Beslenme, Gebelikte Beslenme, Yaam Tarz Deiiklii