SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Duygu Ayhan
 


Keywords:GEBELİKTE CİNSEL YAŞAM VE CİNSEL MİTLER
 
Kadındaki cinsel işlevler fiziksel, duygusal, sosyal ve psikolojik durumları içeren birçok değişkenin etkileşiminin bir sonucudur. Cinsel işlevler bireyin kişiliğinin bir parçası, hayat kalitesi üzerinde ve çiftlerin etkileşimlerinde önemli bir etkiye sahiptir. Cinsel işlev bozuklukları, cinsel istekte, uyarılmada ve orgazmda azalmaya sebep olmakta ve dolayısıyla yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Kadın yaşamında gebelik ve doğum önemli dönemlerdendir. Özellikle ilk gebelik, kadın yaşamının en önemli olaylarından bir tanesidir çünkü bireysel anlamda tek başına kadına değil, çiftin yaşamında yeni bir dönem ve yeni bir ilişki biçiminin başlamasına neden olarak farklı ruhsal değişikliklerin yaşanmasına sebep olur. Hormonal uyarılar, fiziksel ve sosyal değişiklikler kadının fiziksel sağlığı, ruh hali, ilişkileri ve cinselliği üzerinde etkili olmaktadır. Bu değişiklikler kadının cinsel ilgi ve isteğini değiştirebilmekte, bebeğe zarar verme korkusu çiftin cinsel ilişkisini olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Aynı zamanda erkek için de gebeliğin kabulü, kadının değişen bedenini de kabul etme anlamını taşır ve eşlerin bu süreci, cinsel doyum ve sıklığını etkiler. Cinselliği etkileyen bir başka belki de en öneli etkenlerin başında gelen cinsel mitler, cinsellikle ilgili olarak gerçek bilimsel verilerle bağlantılı olmayan, bireylerin kulaktan dolma bilgileri birbirine aktarmasıyla yayılan, toplumun hayal gücüyle şekillenen abartılı ve yanlış inanışlar da gebelikte cinselliği olumsuz yönde etkilemektedir. Son yıllarda kadın cinselliği ve gebelikte cinsel yaşamla ilgi pek çok çalışma yapılmıştır. Bu literatür derlemesi kadın cinsel işlevi ve gebelikte ki cinsel işlevler, cinsel mitleri inceleyen makalelerin bir özetini yaparak, yanlışı ve defolu öğrenmelerin cinselliği nasıl etkilediğini, gebelikte cinsel yaşamdan uzaklaşmanın nedenlerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Cinsel Sağlık, Cinsel İşlev Bozuklukları, Gebelik, Gebelikte Cinsellik