SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Nevin USLU, Rabiye ERENOĞLU
 


Keywords:GÖÇÜN KADIN VE ÇOCUK SAĞLIĞINA YANSIMALARI
 
Bu çalışmada amaç; göçün kadın ve çocuk sağlığı üzerindeki etkileri hakkında ilgili literatür taranarak elde edilen güncel bilgileri okuyucuya sunmaktır. Suriye'deki iç savaş yüzünden 2011 yılından itibaren çoğu Suriyelinin ülkelerinden göçmek ve Lübnan, Ürdün, Irak ve Türkiye gibi çeşitli komşu ülkelere sığınmak durumunda kaldığı görülmektedir. Ülkelerde sığınmacı olarak yaşayan Suriyeli mültecilerin %75’nin kadın ve çocuklardan oluştuğu bildirilmektedir. Dolayısıyla göç kadın ve çocuk sağlığını etkileyen önemli bir toplumsal değişken olarak karşımıza çıkmaktadır. Mülteciler barınma, beslenme, sağlık ve sosyal hizmetlere ulaşımda güçlükler gibi pek çok nedenle sağlık açısından en savunmasız gruplardır. Yapılan çalışmalarda özellikle üreme çağındaki kadınların riskli gebelikler, düşükler, doğum komplikasyonları, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, şiddet, cinsel istismar, depresyon, kaygı bozuklukları gibi sağlık problemleri yaşadıkları belirtilmiştir. Öte yandan fiziksel, sosyal ve kültürel olarak tüm bireyleri beraberinde aile ve toplumu etkisi altına alan göçün çocuklara etkisi de yadsınamaz düzeydedir. Göç eden ailelerin üstesinden gelmek zorunda olduğu sorunlar doğrudan çocuklara yansımakta ve çocukları dezavantajlı hale getirmektedir. Göç hareketi sırasında çocukların bakımları ve bağışıklama aksamakta salgın hastalıklara maruziyet artmaktadır. Ayrıca sağlık, beslenme, barınma ve eğitim gibi en temel yaşam haklarından mahrum bırakılmaktadır. Dahası göç yaşayan çocuklarda, suça yönelme, depresyon, gelişme geriliği, uyku ve yeme bozuklukları, okulda başarısızlık, madde bağımlılığı, hiperaktivite gibi psikolojik ve davranışsal sorunlar karşımıza çıkmaktadır. Mevcut sağlık problemlerini önlemek/tedavi etmek ancak etkili ve kaliteli bir sağlık hizmeti ile mümkün olabilmektedir. Temel bakım verici rolleri olan kişiler olarak hemşirelerinde etkili ve kaliteli bir bakım sağlayabilmeleri için kültürel farklılıklar konusunda duyarlı olmaları ve kişilerin tedavi/bakım sürecinde yargılamadan saygı göstermesi ve anlaması oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Göç, Kadın, Çocuk, Sağlık , Hemşirelik Bakımı