SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ayça AYTAR TIĞLI
 


Keywords:HAMİLE YOGASI VE EĞİTİM PROGRAMININ VAGİNAL DOĞUM, VÜCUT FARKINDALIĞI VE FİZİKSEL AKTİVİTE ÜZERİNE ETKİSİ
 
Giriş: Söz konusu gebelik olunca kişiler birçok faktörden etkilenebilmektedirler. Bu nedenle; sağlık personeli olarak amacımız gebelik ile ilgili bilinçlendirmeyi arttırmak, kişide farkındalık yaratmak ve mümkünse kişiyi vaginal doğuma teşvik etmektir. Vakanın Tanıtımı: 29 yaşında kentte yaşayan lisans üstü eğitimi olan 1.60 boyunda, 56,9 kilo , 20 hafta 3 günlük gebenin düzenli egzersiz alışkanlığı yoktu ve ilk gebeliği olduğu için vaginal doğum korkusu var idi ve sezeryan ile doğum yapmak istiyordu. Düzenli kullandığı bir ilacı ve başka bir kronik rahatsızlığı yok idi. Müdahale süreci: Gebeye öncelikle fizik muayene yapıldı. Gebenin egzersiz yapmaya engel durumu yok idi. Gaenslen,Faber ve Posh testleri negatif bulundu. Daha sonra kişinin ağrı durumu vizüel analog skala ve ağrı alanı çizimleri ile değerlendirildi. Kişinin vücut farkındalığı vücut farkındalığı anketi ile fiziksel aktivite düzeyi ise fiziksel aktivite anketi ile değerlendirildi. Gebeye37. haftasına kadar haftada 2 gün 45 dakika haftasına uygun yoga hareketleri müzik eşliğinde yaptırıldı.38.haftanın sonunda annenin ölçümleri tekrarlandı. Kişinin kişinin vizüel analog skala değeri 2 den 0’a, ağrılı bölge sayısı 3’ten O’a geriledi. Kişinin vücut farkındalığı skoru 80’den 94 ‘e, fiziksel aktivite toplam skoru ise 248’den 396 yükseldi.38 hafta 5 gün sonunda kişi vaginal doğum ile 2850 kız çocuğu dünyaya getiridi. Sonuç: Bilinçli ve konusunda uzman kişilerin; anneleri doğuma hazırlamada oldukça önemli rolü olduğu unutulmamalıdır. Vaginal doğuma destek amaçlı ana sağlık ve diğer sağlık kuruluşlarında gebe takip programların da sadece doktor ve hemşirelere değil fizyoterapistler gibi diğer sağlık ekibine de yer verilmelisinin oldukça önemli olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Vaginal Doğum, Sezeryan, Vücut Farkındalığı