SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Smeyra TOPAL, Mehtap SNMEZ, Feyza NAZK
 


Keywords:HEMRELK UYGULAMALARINA OCUK HASTALARIN VERD TEPKLERN BELRLENME BECERS: RENC HEMRE GZLEMLER RNE
 
Giri: ocuklar farkl nedenlerle hastalanabilirler ve hastaneye yatmalar gerekebilir. ocuun psikolojisi asndan rutin yaantsndan farkl bir olay olmas, ar, korku ve gvensizlik duygularn bir arada yaamas nedeni ile hastaneye yat yaplmas ocuun hayatn etkileyen nemli bir durum olarak adlandrlmaktadr. Bu alma hemirelik uygulamalarna ocuk hastalarn verdii tepkilerin renci hemireler tarafndan gzlenerek belirlenmesi amacyla yaplmtr. Gere ve Yntem: Aratrma evrenini Ocak 2022-Mays 2022 tarihleri arasnda *** salk uygulama ve aratrma hastanesi pediatri kliniklerinde yat bulunan hasta ocuklar oluturmaktadr. Aratrmada rneklem seimi yaplmam belirlenen tarihlerde yat yaplan 201 ocuktan 174 ocuk aratrmaya dahil edilmitir. Veriler renci hemire veri toplama formu zerinden belirlenmitir. renci hemireler hasta ocuklarn sosyodemografik zelliklerinin yer ald hasta tanmlama formu zerinden bilgileri kayt altna almlardr. Ayrca hemirelik uygulamalarnn yer ald hasta ocuk gzlem formu zerinden ocuklarn verdikleri tepkileri ve nasl ynetildiini belirlenmeye allmtr. Bulgular: Aratrmaya dahil edilen ocuklarn %58.6 s erkek %75.9 u okul anda deildir. ocuklarn %44.8i bir ya altndadr. ocuklarn yarsna henz tan konulmam, %31 inin ise kronik hastal olduu belirlenmitir. rencilerin byk ounluu hasta ocuklarn hemirelik uygulamalarnn byk ounluuna verdikleri tepkileri gzlemleyemedikleri grlmektedir. Vital bulgularn lmnde, damar yolu aldnda, oksijen verildiinde, vcut bakmlarnda alayarak, kan almada bararak, intraket kontrol ve almasnda kaarak, oral ila vermede reddetme ve ksme tepkileri ounlukla verildii belirlenmitir. Tepkilerin ynetiminde renci hemirelerin ocuu rahatlamaya ynelik giriimlerinin snrl olduu ve hasta ocua yaklamda kendilerini yeterince yeterli hissetmedikleri belirlenmitir. Sonu: renci hemirelerin hasta ocuk gzleminde iyi bir gzlemci olabilme becerilerinin gelitirilmesi, ocuk hasta tepkilerini tanmas ve ynetiminin salanmas ocuklarn tedavi srelerine olumlu yansyacaktr.

Anahtar Kelimeler: Hemirelik rencisi, hastanede yatan ocuk, hemirelik uygulamalar