SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Karolin OHANOLU ETNEL
 


Keywords:HSTEREKTOM GEREN DYABETK K HASTADA BARSAK EVSERASYONU
 
Giri: Barsak eviserasyonu cerrahi sonras erken dnemde grlebilen nadir bir durumdur. Bu vaka sunumunun amac, nadir grlen ve ge dnem meydana gelmesi genellikle beklenmeyen bu komplikasyonun diyabetik hastalarda ge dnemde dahil izlenebileceine dikkat ekmektir. Vaka 1: 45 yanda, G4P4 NSD, diyabetik, 32 gn nce myoma uteri nedeni ile total abdominal histerektomi (TAH) olan hasta, koitus sonrasnda meydana gelen vajinal eviserasyon ile bavurdu. Yaklak 15 cm uzunluundaki barsak anslar vajenden prolabe izlendi. (ekil 1) Hasta genel cerrahi ile birlikte acil laparotomiye alnd. Preoperatif Wbc: 12bin, Hb: 9.1, CRP: 45, HbA1c: 7.6 idi. Barsak anslar SF ile ykanarak ve kontrol edilerek redkte edildi. leme Kuldoplasti de eklenerek Cuff kapatld. Vaka 2: 52 yanda, G2P2 CS, diyabetik, tedaviye direnli uterin kanama nedeni ile TAH olan ve postoperatif 12.gnnde insizyon yerinden barsak eviserasyonu nedeni ile bavurdu. Anemnezde, eviserasyon st ste birka kez hapurma sonrasnda meydana geldii renildi. (ekil 2) Preoperatif Wbc: 7bin, Hb: 8.2, CRP: 15, HbA1c: 8.8 idi. Hasta acil laparatomiye alnarak, barsaklar kontrol edilip SF ile ykanarak redkte edildi. Fasya ve batn katlar prolen ve aralara no:1 Vicryl ile separe strler atlarak ile kapatld. Sonu: Cerrahi sonrasnda meydana gelen eviserasyon iin diyabet, steroid kullanm, erken koitus, travma, batn ii basn art yapan durumlar risk faktrdr. zellikle diyabet alt yapsnda bu risk faktrlerinden herhangi biri eklendiinde meydana gelen iki ayr eviserasyon vakasn sunarak diyabetin yara yeri iyilemesi zerine negatif etkisine ve erken mdahalenin nemine dikkat ekmek istedik. ORCID NO: 0000-0002-3223-3293

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Eviserasyon, Histerektomi, Yara Yeri