SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Emine KURT CAN, Remzi KARASUNGUR, Mehmet BULDUK, Veysel CAN
 


Keywords:HIV/AIDS VE GEBELK, DOUM, DOUM SONU DNEM, EMZRME
 
HIV/AIDS, dnyada ve lkemizde byk salk problemlerinden biri haline gelmektedir. lkemizde ilk vaka 1985de grlmtr. HIV/AIDS en sk cinsel temasla bulamakla beraber, kan ve kan rnleri, anneden bebee gei ve salk personeline mesleksel yolla bula olabilmektedir. Mevcut bilgilere gre annede gebelik HIV hastaln hzlandrmaz. Ancak, gebelik srasnda baklk sisteminde meydana gelen doal deiimlere bal olarak hastala bal gelien yaygn olas frsat enfeksiyonlarn ciddiyeti, klinik seyri ve tedavisi prezantasyonu etkileyebilir ve bu da potansiyel gebelik komplikasyonlar zerine nemli bir etki yaratabilir. Hastalk gebelike, doumda ve doumdan sonra enfekte annenin vcut svlarnn kontaminasyonuyla veya emzirmeyle olabilmektedir. Anneye en uygun tedaviyi sunmak, 3. Trimesterde, zellikle doumdan nce viral yk saptanamayacak dzeylere drmekle anneden bebee HIV bula nlenebilmektedir. Maternal antepartum, maternal intrapartum ve infant profilaksisiyle perinatal bula oran %2nin altna inmektedir. HIV ile enfekte olarak domu ocuk yks, maternal AIDS, preterm doum, azalm CD4 says, yksek viral yk, koryoamnionit, intrapartum kan bula, forseps kullanm, uzam membran ruptr sonrasnda doum ve emzirme perinatal bula arttrr. Bulalarn birou intrapartum dnemde olduundan, viral spresyonu olmayan grupta kombine anti-retroviral tedavi ve elektif sezaryenle HIV bula nlenmeye allmaldr. HIVli ocuklarn %40 emzirmeyle enfekte olmaktadr. HIV pozitif annelere emzirmeden kanmalar nerilir; aksi takdirde ilk 6 ay emzirilmesi ve sonrasnda stten kesilmesi nerilir. Ayrca HIVli annenin stnn 30 dakika sreyle 62.5 derecede stlmas virs yok edebilecei anneye retilmelidir. Postpartum dnemde kadnlarn psikososyal ynden desteklenmeye ihtiyalar vardr. HIVli gebe kadnn bakmnda multidisipliner bir ekip yaklam olmaldr. Danmanlk hizmeti bireylerin kendi salk sorumluluunu almalarna, bulamann nlenmesine, riskli davranlarn azaltlmasna ve erken tedavi salanmasna frsat verir. Anahtar Kelimeler: HIV gebelik, AIDS gebelik, HIV/AIDS

Anahtar Kelimeler: HIV gebelik, AIDS gebelik, HIV/AIDS