SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Remzi KARASUNGUR, Emine KURT CAN
 


Keywords:HPVNN GEBELK ZERNDEK ETKLER
 
Ama: Bu almann amac, HPV enfeksiyonunu ve gebelik zerindeki etkilerini incelemektir. Yntem: alma Google akademik, Sicendirect ve PubMed veri tabanlar zerinden HPV, HPV ve Gebelik, Serviks Kanseri, HPVden Korunma, HPV As, Genital Siil terimleri ile yaplan taramalar sonucu tam metnine ulalan almalarn derlenmesi ile hazrlanmtr. Bulgular: Humman Papilloma Virs (HPV), dnyada cinsel yolla bulaan hastalklarn en nemlilerinden biridir. Dnya apnda her yl binlerce kadnn lmne neden olan serviks kanserinin en nemli etkenidir. HPV enfeksiyonuyla balantl dier kanserler arasnda vulva, vajinal, anal ve orofaringeal kanser yer almaktadr. Primer korunma, profilaktik a uygulamas, kanserle ilikili olduu bilinen davran alkanlklarnn ve risk faktrlerinin kanser tans konulmadan nce nlenmesini kapsar. Sekonder korunma, gnmzde uygulanan, tarama testleri ile HPVyi erken dnemde belirleyip, sebep olduu lezyonlar erken tedavi ederek invaziv kanser gelimesini nlemektedir. Tersiyer korunma klinik bulgular ortaya ktktan sonra tehis edilen invazif kanserin tedavisi iin uygun yntemlerin kullanlmas, ortaya kabilecek sakatlklarn azaltlmas ve rehabilitasyonun salanmasn kapsar. HPV enfeksiyonu, doum esnasnda anneden bebee geip yenidoan enfekte edebilmektedir. Perinatal bula, enfekte olmu genital sistemle dorudan temas veya erken membran rptrne bal geliebilmektedir. Gebelikten nce genital siil yksne sahip olan kadnlarn, gebelikle beraber HPV enfeksiyonunun kalc duruma geldii ve intrauterin bulama riskinin artt grlmtr Gebelerde siillerin tedavisinde lazer tedavisi, kimyasal yntemler, kriyoterapi, elektrokoter ve cerrahi eksizyon gebeliin her dneminde uygulanabilir. Sonu: Hemirelerin, HPVden korunma, tarama programlar ve erken tannn nemi konusunda kadnlar bilgilendirme, farkndalk oluturma ve tarama programlarna katlmn salayarak verileri deerlendirme gibi nemli rolleri bulunmaktadr. Anahtar Kelimeler: HPV, Servikal Kanser, Hemirelik, Gebelik

Anahtar Kelimeler: HPV, Servikal Kanser, Hemirelik, Gebelik