SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aye Duygu ZBA
 


Keywords:NFERTLTE VE STRES
 
nfertilite, Uluslararas nfertilite ve Fertilite Bakm Szl'ndeki tanmnda, bir yl ya da daha fazla srede dzenli korunmasz cinsel iliki sonrasnda klinik bir gebeliin olumamas, bir kiinin kendisinin ya da partnerinin reme kapasitesinin bozulmasyla karakterize bir rahatszlk olarak tanmlanmaktadr. Primer infertilite hi hamile kalamama olarak tanmlar. Sekonder infertilite ise, daha nce hamile kalabilmi fakat, bir yl ya da daha fazla sre korunmasz cinsel ilikiye karn hamile kalamama durumunu gsterir. Stres kavram ise psikolojik adan bireyin sosyal, bilisel veya emosyonel ileyiini deitiren ve deien bu durumu tekrar kurmak iin yeni davranlarda bulunmaya ynlendiren, idrak ettii uyarclara ynelik verdii kognitif, fiziksel ve ruhsal cevaplardr. nfertilite, tbbi ve psikososyal sorunlarn olumasna neden olan, kltrel ve dinsel ynleri bulunan, bireyin youn stres yaamasna neden olan ve yaam deitiren bir deneyimdir. nfertilite ve YTn psikolojik etkilerini inceleyen almalarda infertilitenin, bireysel stres, depresyon ve anksiyete dzeyini arttrd saptanmtr. nfertilite tedavi srecinin btn aamalarnda deiik fiziksel skntlar ve psikolojik durumlarn meydana geldii saptanmtr. Kadnn yumurtalarna ilal uygulama yaplmas, kadnlarda halsizlik, ba ars ve kilo almna, yumurtalarn geliiminin takip aamas stresli olmasna sebep olmaktadr. Yumurtalarn toplanmas ultrasonografi grntleme ile ar olamayan bir invaziv ilem olmasna ramen, bu uygulamaya sonucu kadnda arya bal stres seviyesinde art ve korku oluturabilir. Bu durumda bireylerin stresle baetme mekanizmalarn aktif ve doru kullanabilmeleri iin profesyonel destek almalar salamak nemlidir. Burada ki ama kiinin bu srece daha rahat uyum salayp sreci kontroll bir ekilde geirmesini salamaktr.

Anahtar Kelimeler: nfertilite, Stres, Stresle baetme