SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Arzu BOSTANCI DURMU
 


Keywords:NTRAPARTUM TANI ALAN VASA PREVA: OLGU SUNUMU
 
Vasa previa fetal kan damarlarnn, fetusun prezente olan ksm yannda ve uterus alt segmenti boyunca, umbilikal kordon veya plasenta destei olmakszn seyretmesidir. Nadir grlen bir durum olan vaza previann grlme insidans yaklak 1/3000dir . Biz burada doum eylemi srasnda tan alan, perinatal morbidite ve mortalite riskini belirgin lde arttran vasa previal bir hastay sunmay ve bu duruma dikkat ekmeyi amaladk. 25 yanda, primigravid hasta son adet tarihine gre gebeliinin 36 haftasndayken bel-kask ars ve sanc ikyeti ile acil servise ilk kez bavurdu. . Hastann arlarnn daha da iddetlenmesi zerine yeniden servikovajinal tue yapld, 6-7 cm dilatasyon %80-90 silinme izlendi. Perforatr ile hastaya amiotomi yapld. Amniotomi sonrasnda vajinal kanama, kardiyotokografide fetal kalp atm deselerasyonu izlenmesi zerine acil sezaryen karar alnd. Genel anestezi altnda 2800 gram arlnda, 46 cm boyunda, APGAR 1. ve 5. dakika srasyla 6-7 olan ba geli, canl, tek bebek doutuldu. Kord kan gaz ph deeri 7.44 idi. Gzlemde plasentann %30 dekole olduu ve velamentz insersiyo anomalisinin olduu izlendi. Vasa previa, membrandan internal servikal osun yaknndan geen korunmasz fetal damarlarn yrtlmas nedeniyle fetal kan kaybyla sonulanabilen ciddi bir obstetrik komplikasyondur . Membran rptr ve doum eylemi balamadan nce durumun tans belirsiz ise morbidite ve mortalite ok yksektir (4). Son zamanlarda vasa previa tespiti ve ynetimi konusundaki farkndalk, neonatal mortalite ve morbiditeyi byk lde iyiletirmitir (5,6). Plasenta previa, nceki doumlarn sezaryen ile gereklemesi, oul gebelikler, geirilmi uterin cerrahi ve yardmc reme teknikleri ile gerekleen gebelikler vasa previa iin risk faktr olutururlar . Takipsiz, eylemde gelen term- preterm hastalarda zellikle plasental patolojiler konusunda dikkatli olunmal, maternal ve neonatal komplikasyonlara yol amas asndan hzl karar verilerek gereken tedavi seenekleri uygulanmaldr.

Anahtar Kelimeler: Vasa previa, Plasenta, ntrapartum kanama