SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Mehpare TOKAY ARGAN, Seçil DEMİRAY, Sevinç MERSİN
 


Keywords:KADIN SAĞLIĞI, SANİTASYON VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAĞLAMINDA MENSTRUAL KAP KULLANIMINA YÖNELİK NETNOGRAFİK BİR ÇALIŞMA
 
Menstrual kaplar, küçük bir fincan ya da zil şekline benzeyen esnek bir yapıya sahip tıbbi silikon, lateks veya thermoplastic elastomer gibi insan vücuduna uyumlu çeşitli malzemeler kullanılarak üretilen kadın hijyeni ürünleridir. Ülkemizde bilinç düzeyi yüksek olan kadınlar arasında yeni yeni fark edilen menstrual kapların, kadın sağlığının geliştirilmesinde sosyal pazarlama yaklaşımıyla nasıl örgütlenebileceğini ortaya koymak önemli bir konudur. Bu açıdan sosyal pazarlamanın temel hedefini oluşturan hedef kitlenin analizi ve bu kitleye uygun stratejinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu sürecin hedef kitlesini doğurganlık döneminde olan 15-49 yaş aralığındaki kadınlar oluşturmaktadır. Türkiye’de çok fazla kullanılmayan ve yeni bir ürün olarak algılanan menstrual kap farkındalığı çok düşük düzeydedir. Kadınların menstrual dönemlerinde kullandıkları pedler yerine, menstrual kaplarının varlığından haberdar etmek, farkındalık yaratmak ve menstrual kap kullanımına yönelik tutumlarını belirleyip, kullanımını artırmak için sosyal pazarlama bakış açısıyla neler yapılabileceğini ortaya koymak bu çalışmanın hedeflerini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, menstrual kabı Türkiye’de kullanan kadınların ve bu konu ile ilgilenen diğer kadınların sanal platformdaki durumları irdelenmiş, netnografik bir analiz yapılmıştır. Bu analiz ile menstrual kapların kullanım amaçları, kullanım kolaylıkları, ürünün tüketiminin gerçekleşmesinde psikolojik, kültürel, dini ve bağlamsal engellerin/kolaylıkların neler olduğu ortaya konulmuştur. Sonuç olarak bu çalışmada kadınların menstrual kap kullanımına yönelik iç görüsü oluşturulmaya ve ürün ile ilgili keşif yapılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kadın Sağlığı, Sosyal Pazarlama, Menstrual Kap, Netnografi