SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Aysu zel ALIKAN
 


Keywords:KADIN VE OCUK SALIINDA PREKONSEPSYONEL BESLENME
 
Gebelik ncesi salk ve bakm, gelecekte bir bebein saln korumak iin imdiden admlar atmaya odaklanr. Prekonsepsiyon sal, gebelik sonularnn iyiletirilmesi iin bir ngrc ve frsat olarak kabul edilmektedir. Prekonsepsiyonel hedefler temelde salkl beslenmenin tevik edilmesi, beslenme yetersizliklerinin nlenmesi,ideal vcut arlna ulalmas ve fiziksel aktiviteyi iermektedir.Barker Hipotezi olarak da bilinen Fetal Kken Hipotezi'nde bir kadnn ve ocuunun yaam boyunca beslenmenin nemi vurgulanr.Kantlar, yaamn erken dnemlerindeki olumsuz maruziyetleri yetikinlikte kronik hastala yatknlkla ilikilendirmektedir.Beslenme, fetal genomun ekspresyonunu deitiren ve yaam boyu sonular olabilen nemli bir intrauterin evresel faktrdr.Prekonsepsiyonel beslenme gebelik ncesi dnemdeki beslenmeyi kapsamaktadr.Bu incelemede prekonsepsiyonel beslenme zerinde durulmutur.Prekonsepsiyonel beslenme ksa ve uzun vadede nemli sonularla ilikilidir.Literatr almalar gebelik ncesi beslenmenin optimal dzeyde olmasnn daha iyi gebelik sonular ile ilikili olduunu gstermektedir.Daha iyi bir prekonsepsiyonel beslenme durumu maternal beslenme yetersizliklerini nler ve bebein fetal geliimi destekler. reme andaki kadnlarn beslenme durumlarnn iyiletirilmesi, gebelik srasnda (gestasyonel hipertansiyon ve diyabet vb.) ve gebelik sonrasnda oluabilecek istenmeyen klinik durumlarn nlenmesinine ek olarak annenin gebelik boyunca ve emzirme dnemindeki gereksinimlerini daha kolay karlamasn salar. Prekonsepsiyonel beslenmenin iyilik hali yalnzca optimal fetal geliimi salamakla kalmaz, ayn zamanda gelecek nesillerin kronik hastalk riskini de azaltr.Folat,demir,kalsiyum,iyot ,B12 ve D vitamini bata olmak zere mikro besin gelerinin gebelik planlanrken gzden geirilmesi ve besin gesi yetersizliklerinin tespit edilerek gerekli beslenme mdahalelerinin yaplmas nem arz etmektedir.Bununla beraber gebelik ncesinde nerilen makro ve mikro besin gesi gereksinimlerinde genel olarak nemli bir deiiklik grlmez ancak gebelik planlanrken ek folik asit kullanm tavsiyesinde fikir birliine varlmtr.Kadnlarn optimum beslenme ve ideal fiziksel sala sahip olmasn salayan beslenme ve yaam tarz rntlerine ilikin mesajlar, en iyi erken adlesan ve gebelik ncesi dnemde verilir.Bu nedenle artan kantlar gebelik ncesi dnemden balayarak adlesan ve maternal beslenmenin optimize edilmesinin; maternal ve yavru salnda nesiller boyu nemine iaret etmektedir. ORCID NO: 0000-0001-6631-9784

Anahtar Kelimeler: Prekonsepsiyon, Beslenme, Kadn ve ocuk sal