SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zeynep ÖLÇER
 


Keywords:KADINA YÖNELİK PSİKOLOJİK (SÖZEL VEYA DUYGUSAL) ŞİDDET
 
Kadına yönelik şiddet, tüm dünya ülkelerinde gelişmişlik düzeyine bakılmaksızın karşılaşılan önemli bir sosyal problemdir. Kadına yönelik şiddet fiziksel, cinsel, psikolojik (sözel veya duygusal), dijital ekonomik, sosyokültürel biçimlerde gerçekleşebilir. Psikolojik şiddet kadının öz güvenini ve saygınlığını sarsan her türlü tutum ve davranış biçimini içermektedir. Psikolojik şiddet son derece yaygındır ve kadın ruh sağlığını sanıldığından daha fazla etkilemektedir. Psikolojik (sözel veya duygusal) şiddet kadınlara, aşağılama, bağırma, onuru kırma, huzuru bozma, kadının becerini ve yetilerini küçümseme, onun bir işi yapamayacağını, beceremeyeceğini belirten ithamlarda bulunma, karar mekanizmalarına dahil etmeme, duygusal ihtiyaçların (sevgi, ilgi, destek vb.) kontrol sağlamak için keyfi şekilde karşılanması veya karşılanmaması, hasta, sorunlu ya da deli olduğunu hissettirme, internette dolaşımını, ziyaret ettiği siteleri, sosyal medya hesaplarını, elektronik posta, kısa mesaj ve diğer yollarla yaptığı haberleşme trafiğini ve iletişimini gözetim altına alma, kadının cinsel organına zarar verme ve diğer geleneksel uygulamalar, zorla bekâret kontrolleri, kanuna uymama veya kanunsuz işleri yapmaya zorlama, silahlı çatışma durumlarında kadınların insan haklarının ihlal edilmesi (kölelik ve gebeliğe zorlama), zorla kısırlaştırma ve düşüğe zorlama, kontraseptiflerin zorla/baskıyla uygulanması, takip etme, yoluna çıkma, korkutma, telefonla veya teknolojik araçlarla rahatsız etme gibi pek çok şekilde kendini göstermektedir. Kadına yönelik şiddetin, sosyokültürel etmenler ve konunun geleneksel mahremiyeti nedeniyle aile duvarlarını aşıp ortaya çıkması veya çıkarılması güç olmuştur. Hemşireler kadına yönelik şiddete karşı duyarlı olmalı ve kadınları şiddetten korunma ve şiddete maruz kaldığı zaman neler yapması, nerelere başvurması gerektiği konusunda bilgilendirmelidir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Psikolojik, Duygusal, Şiddet