SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Ezgi UTANGA, Yeter DURGUN OZAN
 


Keywords:KADINA YNELK SBER DDET
 
Giri: Kadna ynelik iddet dijital dnyada siber iddet olarak adlandrlmaktadr. Ama: Literatr dorultusunda siber iddet ile ilgili almalar incelemektir. Yntem: Literatr taramasnda Google Scholar, Pub-Med, Science Direct, Cochrane elektronik veri tabanlar siber iddet, iddet, sanal zorbalk, anahtar szckleri kullanlarak taranmtr. Bulgular: Bireylerin istemedii halde iletiime zorlanmas, uygunsuz veya cinsel ierikli mesajlara maruz kalmas, kiisel bilgilerin antaj amal kullanlmas siber iddete rnek verilebilir. Gen yata ve gnlk internet kullanm sresi 4-6 saatin zerinde olan kadnlarn daha fazla siber iddete maruz kald ve iddetin uzun dnem etkisi ile stres, anksiyete ve panik atak gibi psikososyal sorunlar yaadklar bulunmutur. Sanal ortamlarda kadnlarn erkeklere oranla daha fazla maduriyet yaad ve kadnlarn %81,5'inin szl taciz, %68,3nn cinsel tacize maruz kald bulunmutur. lkemizde yaplan bir almada, kadnlarn en fazla maruz kaldklar siber iddet davrannn tannmayan kiiler tarafndan gnderilen istenmeyen mesajlar, yakn evredeki kiilerin kadnlarn zel alann gasp etmeleri ve kadnlarn kendilerini ifade etme ekillerine mdahale edilmesi olduu grlmtr. Katlmclarn siber iddete kar en ok verdikleri tepkinin kiiyi engelleme, gelen mesaj ve tepkileri yok sayma ve kendi hesaplarn gizleme olduu belirlenmitir. Sonu: Kadnlarn, haklarn bilmemeleri, dijital ortamlarn olduka popler ve cazip gelmesi, sosyal medya aralarnn toplum tarafndan sklkla kullanlmas gibi nedenlerle dijital ortamlarda iddete maruz kalmaktadrlar. neriler: Dijital ortamlar sklkla kullanan kadnlarn, mahremiyet, siber iddet ve kiisel verilere ynelik alg ve tutumlar, farkndalklar ve yeterlilikleri arttrlmaldr. Siber iddeti azaltmak/nlemek iin bilgisayarlarda kullanlan yazlm programlar yaygnlatrlabilir. Kadnlarn siber iddete maruz kalma dzeylerinin, nedenlerinin ve zm yollarnn belirlenebilmesi iin yeni aratrmalarn yaplmas nerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Siber iddet, Dijital iddet, Kadn Sal