SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Zeynep ÖLÇER
 


Keywords:KÜLTÜRÜN KADIN CİNSELLİĞİNE ETKİSİ
 
Her kültürün cinsellik konusunda normları vardır. Bu normlar cinsel tutum ve davranışların belirleyicisidir. Kadın cinselliği ile ilgili kültürel durumlar şu şekilde özetlenebilir: Başlık Adeti: Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde halen sürmektedir. Kırsaldan şehre göç, kırsalda evlenme imkanlarının azalması, başlık parasının yansımalarının başka bölgelere ulaşmasına neden olmaktadır. Namus Cinayetleri: Dünyanın farklı bölgelerinde rastlanmaktadır. Batıda ve Latin Amerika’da kıskançlıktan dolayı kadının yaşamına kast edilmesi Tutku Cinayetleri, Türkiye’nin içinde olduğu Ortadoğu bölgesinde Namus Cinayetleri olarak adlandırılmaktadır. Kadın Sünneti: Kadınlarda cinsel istekte azalmaya yol açtığı ve bu nedenle de kadınların cinsel eylemler yaşamalarını engellediği, çıkarılan vücut parçaları ile kadınların temiz ve güzel olduğu vb. nedenlerle yapılmaktadır. Cinsiyete bağlı ayrımcılığın uç bir örneğidir. Kuru Seks: Vajinayı silme, vajinal duş ve vajinaya bir şey yerleştirmek Sahra altı Afrika'da yaygındır. Amaç vajinal kuruluk, sıkılık hissi sağlaması, cinsel ilişkiden önce/sonra vajinanın temizlenmesi, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları tedavi/önleme, doğumdan sonra vajinanın restorasyonu ve sıkılaşması veya eşin memnuniyetini sağlamaktır. Bekaret Kavramı: Bazı toplumlarda ilk cinsel ilişkide kanama olması bekaret işaretidir. Kızlarda yapılan bekaret denetimi toplumsal cinsiyet ayrımcılığının tipik bir örneğidir. Himenoplasti: Kadına yönelik şiddete ve cinayetlere yol açan bekaretin kaybı durumunda, cerrahinin gelişmesi ile bekarete ‘himenoplasti’ adı altında çözüm bulunmuştur. Homoseksüalite: Uzun yıllar eşcinsellere karşı genellikle olumsuz bir tutum sergilenmiştir. Eşcinsellik bir hastalık, sapıklık, iğrenç ve sapkınlık olarak görülmüş, cinsel kimlik olarak kabul edilmemiştir. Seks İşçiliği: Dini yaşamın bir parçası olarak tapınak fahişeliği ile başlamıştır. Kutsal fahişelerin kazançları tapınak gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturmuştur. Günümüzde seks işçileri ayrımcılığa, dışlama ve etiketlenmeye uğramakta, sömürülmekte ve şiddete maruz kalmaktadır. Seks Turizmi: Seks amacıyla seyahat yapılabileceği gibi, seyahatin ana amacı seks olmayabilir. Heterosükseliyle, homoseksüeliyle kadınıyla, genciyle, yaşlısıyla ve birçok fark¬lı sosyo-kültürel arka plana sahip kişi bu ilişkilere girmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kadın, Kültür, Cinsellik